Kranselag for Powerhouse Brattøra

Byggingen av Powerhouse på Brattøra i Trondheim går jevnt fremover, og nylig kunne byggherre Entra invitere og servere omkring 200 av de som jobber på bygget og andre samarbeidspartnere til kranselag for å markere at nå har man tett bygg.

– I tillegg er vi også i ferd med å få et fantastisk bygg, som vi opplever at så å si hele verden har lyst til å komme for å se og oppleve Dette markerer også at vår byggrekke på Brattørkaia nå er komplett, sa prosjektsjef Nina Eriksen fra Entra da hun ønsket de inviterte velkommen – til både viltgryte, bløtkake, kaffe og korsang på en tirsdag formiddag.

Prosjektleder John Kjøren fra totalentreprenør Skanska er fornøyd med fremdriften i prosjektet.

– Det er en spennende jobb, som vi er stolte over å ha vært være med på, sier han til Byggeindustrien.

Fantastisk samarbeid
Nina Eriksen sier bygget representerer et fantastisk samarbeid mellom alle som har vært involvert.

– Det er skreddersydd på høyt nivå, og viljen til å lykkes har vært sterk på alle nivåer. Vi håper Powerhouse på Brattørkaia blir et bygg som Trondheims befolkning blir stolte av, sa hun og konstaterte at for Entra er det en stor milepæl når man kan se at hele rekken av bygg langs Brattørkaia nå stor ferdig.

– Nå er dette komplett, med det siste bygget i denne rekka på plass. Trondheims nye bydel ved sjøen begynner å bli ferdigstilt. Bygget er i rute tidsmessig, økonomien i prosjektet er akseptabel og mest av alt er vi i Entra glade for at det ikke har vært alvorlige personskader så langt, sa hun.

Endelig tett tak
– Vi har sett frem til denne dagen, endelig har vi tett tak, og endelig skal det markeres, sa John Kjøren fra Skanska.

Han takket alle som hadde vært med på å realisere prosjektet.

– I en hektisk hverdag kan det være nyttig å tenke over hva det er vi får til. Gjennom å bygge Powerhouse her, er vi med på å endre byggebransjen samtidig som vi driver og endrer Trondheim by. Prosjektet flytter normer og regler for hva det er mulig å få til. Om vi her i Trøndelag kan få til noe slikt, er det mulig også i resten av verden, sa han.

Unik energiløsning
I tillegg til at Powerhouse Brattøra er spennende og nyskapende på mange måter, blant annet rent arkitektonisk sett, er det kanskje energiløsningene som blir lagt merke til når man vurderer prosjektet. Bygget er Norges første nybygde plusshus, og det vil produsere mer energi enn det forbruker, både når man ser på selve byggeprosessen, driftsfasen og avhending av huset. Bygget vil også oppnå klassifiseringen BREEAM Outstanding.

Arkitekt for bygget er Snøhetta

Bygget er også omgitt av både spennende og miljøeffektive nybygg, samt de gamle bygningene Toldboden og det gamle mellageret som i dag huser Rockheim. Entra som står bak hele bygningsrekken.

Utfordrende
John Kjøren sier det har vært en utfordrende jobb, det både på grunn av byggets geometri, høyden som blant annet er krevende med tanke på sikkerhet og logistikken.

– Men vi er i rute, det har gått bra hele veien, og vi er sikker på at fremdriftsplanen holder slik at de første leietakerne kan flytte inn i mars 2019, sier han, og forteller at for øyeblikket har man omkring 150 personer på jobb i bygget.