Kraftstøtte til industrien i revidert

Regjeringen vil i revidert nasjonalbudsjett foreslå å etablere en støtteordning på 40 millioner kroner til kraftintensiv industri som deltar i konsortium for kjøp av kraft.

Statsminister Jens Stoltenberg (Ap) kom med lekkasjen i sin hilsningstale til LO-kongressen, som åpnet mandag formiddag.

- Regjeringen vil også gå i dialog med industrien og vurdere mulige finansieringstiltak innen for EØS-avtalens rammer. Målet er å bidra til å fremme langsiktige kraftavtaler i industrien, sa statsministeren.

- Et slags samvirkelag
Stoltenberg sammenlignet innkjøpskonsortiet med et slags samvirkelag for industrien hvor bedriftene går sammen for å forhandle fram langsiktige kraftavtaler.

Statsministeren ga også sin støtte til forslaget fra fagbevegelsen og industrien om at Innovasjon Norge, eller andre aktører, skal kunne gi lån eller garantier for kraftkjøp til innkjøpskonsortier på markedsmessige vilkår med pant i kraften.

- Det nye kraftregimet som vi nå er i ferd med å få på plass, består av seks ulike byggeklosser: Langsiktige kraftavtaler, hjemfall og omgjøringsadgang, utleieordning, støtte fra Enova, bedret kraftbalanse og industrikonsortium. Samlet utgjør dette et regime som stadig utvikles og forbedres, sa Stoltenberg.

Har varslet politisk streik
LO har lenge krevd et nytt kraftregime. LO-forbundet Industri Energi har varslet to timers politisk streik for rundt 10.000 ansatte 3. juni. Industrikonsortium, som statsministeren lovet mandag, har vært et hovedkrav fra de ansatte og industrien.

Før LO-kongressen åpnet, sa LO-leder Roar Flåthen at kravene til et nytt kraftregime vil bli tatt opp.

- Mange er utålmodige, men dette er noe vi jobber med sa LO-lederen.