Kraftledning under bakken i Bærum kan gi samfunnsøkonomisk sparing

Å legge kraftledningene under bakken fremfor å bygge nye høyspentmaster i Bærum kan ha positive areal- og miljøvirkninger på 1,4 milliarder kroner, ifølge rapport.

«I kabelalternativet finner vi positive areal- og miljøvirkninger på 1,4 milliarder kroner som følge av frigjorte arealer og reduserte nærføringseffekter, sammenlignet med et alternativ med ny luftledning», heter det i en rapport fra analyseselskapet Oslo Economics.

De har gjennomført rapporten på oppdrag fra Olje- og energidepartementet (OED), skriver Budstikka.

Det var tidligere i år at departementet ba om en analyse som så nærmere på de samfunnsøkonomiske konsekvensene av å heller legge kabler under bakken i Bærum. Bakgrunnen er at Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) har vedtatt at det skal bygges nye kraftkabler på strekningen Hamang i Sandvika i Bærum til Smestad i Oslo. Det skal bygges nye master som er 38 meter høye.

Bærum-ordfører Lisbeth Hammer Krog er glad for å få den nye analysen på bordet i det videre arbeidet.

– Det er et veldig viktig beslutningsgrunnlag når det skal fattes vedtak som skal stå seg i et hundreårsperspektiv. Kommunestyret i Bærum vil følge opp rapporten. Jeg ser fram til å virkelig gå om bord i dette, sier Krog.

OED sier at de vil gå nøye gjennom rapporten, og at saken er høyt prioritert i departementet.

– Samtidig er det viktig for oss å gjøre et grundig arbeid før vi konkluderer. Det er for tidlig å si når det kommer en avgjørelse, sier statssekretær Elisabeth Sæther i OED til avisen.