Så langt i år har det vært en nedgang i hyttesalget på nesten 30 prosent - men prisene holder seg høye. Foto: Erik Johansen / NTB

Så langt i år har det vært en nedgang i hyttesalget på nesten 30 prosent - men prisene holder seg høye. Foto: Erik Johansen / NTB

Kraftig nedgang i hyttesalget

Til tross for en nedgang i hyttesalget på nesten 30 prosent så langt i år, holder prisene seg på et rekordhøyt nivå, ifølge nye tall.

– Størst er nedgangen i fjellhytte-segmentet, hvor det ble solgt 34,5 prosent færre hytter sammenlignet med tilsvarende periode i 2021, sier Tone Krange, hyttesjef i DNB Eiendom.

Tall fra Prognosesenteret viser at hytteprisene likevel har holdt seg på et sterkt nivå, med en vekst i medianprisene på 13,3 prosent, som er nesten dobbel så høy prisvekst som i boligmarkedet ellers.

– Det er innlandshytter som har den kraftigste prisveksten så langt i år med en oppgang på 28,2 prosent. For fjellhyttene, utenom alpinområdene, sto prisene nærmest på stedet hvil med en vekst på 0,7 prosent. For hytter som ligger i eller i nærhet av alpinanleggene, var veksten på solide 6,3 prosent, sier Krange.

Med økende boliglånsrenter, rekordhøye strømpriser og matvarer som stadig blir dyrere, forventes det nå en utflating av hytteprisene og en nedgang i aktiviteten.

– Jeg tror vi er på vei tilbake til normalnivåene vi hadde før pandemien da hyttemarkedet tok helt av, sier hyttesjefen.