Halvparten av dem som ble sykmeldt i forrige uke, ble sykmeldt med koronarelaterte diagnoser. Foto: Gorm Kallestad / NTB
Halvparten av dem som ble sykmeldt i forrige uke, ble sykmeldt med koronarelaterte diagnoser. Foto: Gorm Kallestad / NTB

Koronasyke utgjør fortsatt halvparten av de sykmeldte

I forrige uke ble 27.500 personer sykmeldt med en koronarelatert diagnose. Det utgjør halvparten av alle som ble sykmeldt.

– Antall nye sykmeldte i Norge er høyt, men øker ikke lenger slik vi så gjennom januar. Nye smittevernregler som gjør at mange ikke lenger er pålagt karantene, er sannsynligvis en medvirkende årsak, sier Nav-direktør Hans Christian Holte i en melding på Navs nettsider.

27.500 personer ble i forrige uke sykmeldt med koronarelaterte diagnoser, viser foreløpige tall. Det utgjør 49 prosent av alle som ble sykmeldt. Uken før ble 27.750 personer sykmeldt med koronarelatert sykdom, som da utgjorde 51 prosent av de sykmeldte.

Antall nye personer som ble sykmeldt i forrige uke, er 28.000 flere enn i samme uke i fjor.

Det var flest nye sykmeldte i forrige uke som jobber innen helse- og sosialtjenester, med 14.500. 6.400 av disse hadde koronarelaterte diagnoser.

Koronarelaterte diagnoser omfatter mistanke om eller bekreftet koronasykdom, personer som er engstelige for sykdommer i luftveiene eller der det er risiko for alvorlig koronasykdom.