EBA-sjef Kari Sandberg

- Koronakrisen ble et syvmilssteg for kompetanseutvikling og digitalisering

De sier ukene er det mange som har måttet ta i bruk digitale verktøy og plattformer som gjør det mulig å jobbe hjemmefra og samtidig lære av eller samarbeide med andre.

- Verktøyene har vært der lenge, nå er de virkelig tatt i bruk. EBAs opplæringsavdeling har benyttet anledningen til å utvikle sine metoder for kompetanseformidling og bruker tiden vi er inne i som en anledning til å gjennomføre et løft innen digitalisering. Verktøyene vi denne våren har lært oss å bruke for fjernkommunikasjon, kommer garantert til å bli en del av den nye hverdagen etter at pandemien er under kontroll, sier administrerende direktør Kari Sandberg i EBA i en pressemelding.

EBA startet digital nettskole i 2015, og har utviklet mange digitale kurspakker.

- Kursporteføljen er variert, men har til nå i stor grad vært knyttet til lovkrav og forskrifter innenfor HMS og teknisk kompetanse, som stillas, betongteknologi og veidrift, påpeker Sandberg.

Nå utvides porteføljen til Entreprenørskolen å inneholde kurs innenfor miljø, mangfold og ledelse. De fleste kursene er ikke rene e- læringskurs, men en kombinasjon av opplæring på nett og tradisjonelle klasseromskurs.

- Entreprenørskolen er i gang med å utvikle ny Anleggslederskole, som vil bestå av både eKurs, webinarer og tradisjonelle samlinger. Antall samlinger reduseres i forhold til dagens oppsett, og reduserer antall reiser og bortedøgn, sier hun.

Hun forteller at Entreprenørskolen i begynnelsen av juli lanserer et nytt digitalt kurs i Utslippsfrie byggeplasser, som omhandler hvordan virksomhetene i byggebransjen kan jobbe for å oppnå en betydelig reduksjon i utslipp, spesielt fra maskiner og utstyr, og oppvarming i byggeperioden.

- For at våre kursledere skal kunne fortsette kursvirksomhet og samtidig ta hensyn til smittevern, har vi også utviklet kurs i fjernformidling, sier Sandberg.