Koronafrykten slipper taket

Mange av landets innbyggere har fått økonomiske utfordringer i ulik grad som følge av den pågående koronapandemien. Selv om mange fortsatt har en vanskelig arbeidssituasjon, er det stadig færre som frykter for egen økonomi. Men det er fortsatt mange som er bekymret for vår totale samlede økonomiske utvikling.

Koronapandemien har gitt både landet totalt sett og mange enkeltpersoner store utfordringer på ulike plan, ikke minst når det kommer til økonomiske forhold. Når tiltakene for å stanse smitteutviklingen for alvor ble satt inn for noe over ett år siden rammet det hardt og bredt. Mange ble nærmest over natta permittert fra jobbene sine, og underveis er det også mange som har blitt sagt opp. Mange av disse har heller ikke fått seg en ny jobb, og det er hard kamp om å sikre seg en ny jobb innen flere deler av næringslivet. Arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen Røe sier også mandag har er bekymret for at langtidsledigheten, som har skutt fart under koronapandemien, nå skal bite seg fast. Det er han nok ikke alene om. Det finnes mange bekymrede mennesker rundt om i landet som på ulike måter virkelig har fått merke koronapandemien på kroppen og det er slett ikke rart mange er bekymret for sin egen utvikling både på kort og noe lengre sikt. Men det er samtidig slik at stadig færre av oss er bekymret for vår egen økonomiske utvikling. Gjennom Norsk koronamonitor, som er gjennomført av Opinion, kommer det nå frem tall som viser dette. Ifølge deres oversikter er det nå 20 prosent som oppgir at de er bekymret for sin personlige økonomi som følge av koronapandemien. Dette skal være det laveste nivået siden Norge ble koronarammet.

Dette er selvsagt positive utviklingstall, og som da kan være med å vise at flere er på vei tilbake i en normalsituasjon, eller i hvert fall har et sterkt håp om at så er i ferd med å skje. Vi ser nå en synkende smittetendens og at vaksineringen er i ferd med å skyte fart, og få en reell effekt. Det gir mange tro og håp om at samfunnet nå etter hvert i stadig større grad vil åpnes opp igjen, og dermed få mer fart på store deler av økonomien, noe som igjen åpner for at flere kan komme tilbake i en mer normalisert jobbsituasjon. Det er selvsagt også mye som taler for at så vil skje innen de neste månedene.

Men i samme undersøkelse er ikke folk like trygge på vår felles økonomi. Her sier nemlig 40 prosent av de spurte at de er bekymret for den norske økonomien som følge av pandemien. Dette er ikke veldig overraskende. Uansett pandemi eller ikke er trenden ofte at vi er mer bekymret for vår felles økonomi enn vår egen økonomiske utvikling. Samtidig er dette et nivå som skal være det laveste siden pandemien slo inn, og hele 26 prosent lavere enn hva folk svarte i mars i fjor. Og dette er en utvikling som altså går riktig vei.

Det er liten tvil om at koronapandemien har kostet Norge dyrt gjennom ulike tiltak og større ordninger, og ikke minst har vi gått glipp av store inntekter til fellesskapet. Men samtidig er det andre land og regioner som har vært og er langt hardere rammet, så Norge har alle muligheter til relativt raskt å få hodet over vannet igjen når de verste tiltakene slipper taket. Og det er nok også slik at når samfunnet for alvor åpner opp igjen, kan vi få en virkelig ketchupeffekt der mange, både privat, og i næringslivet, vil gjøre en rekke ulike innkjøp og bestillinger – i tillegg til at man vi benytte seg av muligheten til å reise og få i gang møte, konferanse- og messevirksomheten igjen. Det er det nok veldig mange som ser frem til, også i byggenæringen.