Kontraktsignering for ny vannsklie på Frognerbadet

Kultur- og idrettsbygg har inngått kontrakt med Viking Entreprenør AS for bygging av ny vannsklie i Frognerbadet. Sklien er planlagt ferdig til sesongstart 2019.

Den nye vannsklien vil bestå av to deler; et løp spesielt tilrettelaget for barn og et løp spesielt tilrettelagt for ungdom/voksne.

Arbeidene omfatter nytt fundament, nytt trappetårn, bæresystem for skliene, bremse- og landingsbasseng, renseanlegg og pumpekum med tilkobling til spillvannsledning.

Verdien på kontrakten er 15,5 millioner kroner eks mva.

For å sikre et fortsatt godt tilbud til byens befolkning, ble det i 2017 bestemt at den gamle vannsklien i Frognerbadet skulle erstattes. Sklien ble etablert i 1982, og holdt ikke dagens standard i forhold til tekniske- og HMS-krav med hensyn til sikker drift av anlegget. Rivearbeidene av den gamle sklien startet 4. oktober 2018 og er nå i ferd med å avsluttes.