Terje Kaasa Larsen er ny leder av Norske Stålbygg.

Konsernsamarbeid løfter Norske Stålbygg

Veidekkes datterselskap Norske Stålbygg har vunnet flere store kontrakter de siste månedene takket være et tett samarbeid innad i konsernet.

I september landet de kontrakten på å bygge et kombinert lager- og logistikkbygg på 26.000 kvadratmeter for Staples på Lahaugmoen i Skedsmo kommune sammen med Veidekke Entreprenørs Oslo-avdeling, mens de i midten av oktober sammen med Veidekke Entreprenør i Trondheim fikk kontrakten på bygging av nytt transport- og logistikksenter for Posten og Bring på Torgårdsletta syd for Trondheim.

Kompetansedeling

– Veidekke har jo et fokus på å være multilokale, og bruker erfaringer og ressurser der trenger til hver tid. Ikke bare der enhetene tilhører, men ved at man flytter kompetanse rundt i konsernet, sier daglig leder Terje Kaasa Larsen i Norske Stålbygg til Byggeindustrien.

Han kom til Norske Stålbygg 3. august i år fra jobben som daglig leder i Seltors virksomhet i Telemark og Vestfold, men har også tidligere vært i Veidekke-systemet. Han mener hans nye arbeidsgiver besitter stor kompetanse på sin type bygg.

– Selv om vi har kontor i Sandefjord, så jobber vi i hele landet. Vi har vår nisje som vi er gode på. På prosjektet for Posten og Bring har for eksempel Veidekke Entreprenør kompetanse på å bygge kontorbygg, grunnarbeid og betong, mens vi kan bidra på distribusjonsdelen. Det er det samme med Staples-prosjektet. Sammen blir vi mer konkurransedyktige enn hver enhet kan være alene, sier han.

I Posten-prosjektet har Norske Stålbygg cirka en tredjedel av kontrakten, mens de er kontraktspartner og pennefører på Lahaugmoen. Den tidligere militærleiren gjennomgår nå en transformasjon til et nytt flott og sentralt beliggende næringsområde. Staples er som verdens største leverandør av kontor- og forbruksartikler leietaker av bygget som skal forsyne deres 22 butikker i Norge.

Raske

Norske Stålbygg er opptatt av å gi kundene sine raske tilbakemeldinger på forespørsler, og har blant annet en egen arkitekt og en prosjektutvikler ved hovedkontoret i Sandefjord.

– Vi har et bevisst fokus på å ha veldig rask responstid til kundene. På en uke kan vi ha tegnet og gitt prisoverslag på et prosjekt. Vi har veldig gode erfaringstall, og derfor klarer vi dette kjapt. I tillegg har vi en arkitekt som raskt klarer å snu seg rundt, forklarer Larsen.

– Vi skiller oss litt ut i Veidekke ved at vi har egne montører på stål. Dermed kan vi montere sandwichplater, takplater og beslag selv. Vi har valgt å ha en egen produksjon på den delen av bygget, slik at vi kan gjøre oss selv mest mulig konkurransedyktige, legger han til.

Norske Stålbygg-sjefen legger heller ikke skjul på at de aller helst vil komme inn tidlig i prosjektene for å få størst utbytte av er faringer fra tidligere prosjektet.

Norske Stålbygg

Norske Stålbygg er en totalentreprenør som dekker hele Norge. De har spesialisert seg på rasjonelle og funksjonelle forretnings- og næringsbygg, som produksjonslokaler, lagerhaller, kontorer og salgslokaler. De arbeider både med nybygg, tilbygg, ombygging og rehabilitering. I 2014 omsatte de for 280 millioner kroner, og hadde et driftsresultat på 6,8 millioner kroner.