Konsept for støyskjerming

Mange bomiljøer er sterkt belastet med mye støy, og der er blitt stadig mer aktuelt med støyskjermingstiltak langs veier og jernbaner i tiden fremover. SR-BR avd. Geopro har i ett års tid markedsført støyskjermer fra Kilen Trevarer i Søgne.

For å gjøre støyskjerming enklere for kunden er det inngått en avtale mellom SR-BR avd. Geopro, Kilen Trevare, Mec Tec AS og Arvid Gjerde AS som innebærer at de kan tilby støyskjermer, fundamenter og montering. Hver av partene i samarbeidet har sine egne fagområder med høy teknisk kompetanse. Kilen Trevare produserer støyskjermer i glass og/eller tre, isolert eller uisolert. Mec Tec i Svelvik leverer ståldelene og Arvid Gjerde AS i Innfjorden har oppsetting av rekkverk som sitt spesialfelt. Det vil også bli søkt samarbeid med arkitekter og konsulenter. Markedsføringskonseptet for støyskjerming vil være landsdekkende.