- Konkurransevennlig avgiftsnivå i Norge

Flyskatten på 128 kroner per billett er fjernet fra 1.april. Luftfartsverkets administrerende direktør Randi Flesland fremholder at avgiftsnivået ikke lenger bidrar til de høye flyprisene i Norge.

Hun påpeker at de gjenværende luftfartsavgiftene tilflyter Luftfartsverket, til drift og utbygging er flyplasser over hele landet. Luftfartsavgiftene varierer etter passasjerbelegg og flytype. Avgiftene deles inn i startavgift, terminalavgift og underveisavgift. Noen eksempler viser hva passasjeren faktisk betaler i avgifter etter 1. april: En Boeing 737-800 som har maksimalvekt 74 990 kilo, 189 passasjerseter og flyr Evenes - Gardermoen. 80 prosent passasjerbelegg, noe som kan være representativt for et typisk lavprisselskap. Sum avgifter - startavgift, terminalavgift og underveisavgift per passasjer blir da 122 kroner. Den andre veien blir summen litt høyere, det vil si 136 kroner. Regner man med en beleggsprosent på 60, som er mer vanlig, får man tilsvarende 146 kroner og 166 kroner for de to strekningene. Ser man på en utenlandsstrekning, Bergen - London/Stansted, og har samme forutsetninger for flytype og 80 % belegg, blir avgiftene 150 kroner. Regner vi med 60% belegg får vi tilsvarende 172 kroner i sum avgifter. Den andre veien kreves kun underveisavgift, det vil si henholdsvis 14 og 18 kroner. - Disse eksemplene viser at de gjenværende luftfartsavgiftene ikke kan brukes som forklaring på høye, norske flypriser. Luftfartsavgiftene i Norge ligger omtrent på gjennomsnittet i Europa. - Avgiftsnivået bør derfor ikke være noe hinder for nye flyselskap som ønsker å etablere seg her i landet, poengterer Randi Flesland.