– Konkurranseutsetting av togstrekninger innen et år

Regjeringen ønsker fortgang i å konkurranseutsette togstrekningene i Norge. Allerede om drøyt ett år kan avviklingen av NSB-monopolet være i gang.

Det mener Høyres Linda Helleland, som er leder av Stortingets transportkomité.

– Jeg håper å se de første konkurranseutsatte togene på skinner i 2016, sier Helleland til VG.

Regjeringen har allerede en liste over ni togstrekninger som skal konkurranseutsettes først, og Samferdselsdepartementet har hatt en rekke møter med utenlandske togselskaper som vurderer å etablere seg i Norge.

Strekningene det gjelder, er Bergen-Voss, Oslo-Lillehammer, Oslo-Kristiansand, Stavanger-Egersund, Oslo-Skien og Oslo-Halden. I tillegg kommer Gjøvikbanen som allerede er konkurranseutsatt.

Helleland mener det er viktig at arbeidet settes i gang raskt for å hindre at et eventuelt regjeringsskifte i 2017 reverser utviklingen.

– Vi skal skvise så mye tannkrem ut av tuben at Ap ikke får puttet det tilbake. Dette skal bli en modernisering på linje med da Høyre liberaliserte telemarkedet, sier hun.

Ved en konkurranseutsetting av strekningene vil det bli opp til Staten å bestemme hvilke krav som skal stilles til de private selskapene. Også NSB kan delta på lik linje med andre aktører.