Illustrasjon: Vianova

Konferansen for kloke endringer

Norges største konferanse for digital utveksling og tverrfaglig samhandling, Den Kloke Tegning, vil motivere deg til å endre måten du jobber på.

– Vil man skape endringer er det lurt å starte med seg selv. Vi endrer litt på konferansen vår, gjør foredragssesjonene mer spisset og legger til rette for flere kortere foredrag. Målet er at du som deltaker forlater konferansen med et ønske om å endre på egne rutiner og arbeidsmetoder, sier Jan Tore Bugge fra Cad-Q, som er leder for programkomiteen.

Årets tema er kommunikasjon og endringsprosesser. I programmet følges dette opp fra første stund, med et key note-foredrag av Marius Holm. Holm er lederen for miljøstiftelsen ZERO, og skal fortelle hvordan stiftelsen kommuniserer for å nå frem med store, nødvendige endringsprosesser. Dette følges opp av Norconsults Sebastiano Lombardo, som vil fortelle om design og ledelse av innovasjonsprosesser i ingeniørfaget. I tillegg kommer det mange andre inspirerende foredrag både fra Norge og utlandet, lyntaler, overraskelser og mye action i utstillerområdet.

– Den Kloke Tegning har alltid hatt som utgangspunkt at deltakerne skal dra hjem fra konferansen med ny kunnskap som de kan dele med sine kolleger. Vi skaper en arena hvor mennesker i bransjen kan lære av hverandre. Derfor var det naturlig å lande på et tema om kommunikasjon og endringsprosesser i år, og vi gleder oss veldig til å presentere hele programmet i august, sier Bugge.

Årets konferanse får et mer omfattende og variert program enn noen gang tidligere og arrangeres 13. og 14. oktober på Scandic Fornebu.