Kommuner på ville veier

Bærum kommune har startet en merkverdig praksis ved å kreve ulovlige vilkår i utbyggingsavtalene med boligbyggerne. For det første krever kommunen at avtaler inngås før reguleringsplanen vedtas. For det andre stiller kommunen vilkår som byggenæringen mener er klart ulovlige. Bærum kommune mener at man gjennom slike avtaler skal sikre en andel rimelige boliger og gi bidrag til ny teknisk og sosial infrastruktur. Etter vårt syn er dette å snu saken helt på hodet, skriver Byggeindustrien på lederplass i nr. 3.

Utbyggerne må jo ta igjen disse ekstrautgiftene og denne ekstraskatten som dette faktisk er, blir selvsagt belastet de øvrige boligkjøperne. Men det skremmende er at disse kravene fra Bærum kommune gjør at boligbyggingen blir for dyr, og utbyggerne vil derfor i de aller fleste tilfeller skrinlegge planene. Dette betyr bråstopp i boligbyggingen. Det kan jo verken Bærum kommune eller Kommunal- og Regionaldepartementet som det ansvarlige departement for boligbyggingen være bekjent av. Byggeindustrien er fornøyd med at næringens organisasjoner har tatt fatt i denne saken. De har innhentet grundige juridiske vurderinger fra ledende hold. Disse vurderingene konkluderer kart med at Bærum kommunes praksis er i strid med Plan- og bygningsloven. Vi har også merket oss at næringen har fått støtte fra Forbrukerrådet som reagerer mot dobbeltbeskatningen. For vår side er vi ellers fornøyd med at de ansvarlige departementer nå har satt seg ned for å se på regelverket. Det skal også lages sentrale kjøreregler slik at ikke praksisen Bærum har lagt seg på skal bli en farsott rundt om i landet. Det er greit å være kreativ, men man må ikke lage ordninger som virker mot sin hensikt og som fører til forfordeling. Vi trenger nå mer enn noen gang at det blir et tett og nært samarbeid mellom kommunene og utbyggerne slik at vi virkelig får fart i boligbyggingen. Vi vet at det i dag nesten er umulig for ungdom å komme seg inn på boligmarkedet i de sentrale områdene. Grunnen er selvsagt enkel. Dette er snakk om tilbud og etterspørsel. Bygges det flere hus, vil prisen også på brukte boliger gå ned.