Kommunene må få ressurser til å forberede seg på klimaendringene

Vi har sett det allerede, klimaendringene påvirker hverdagen vår og vil føre til nye utfordringer i tiden som kommer. Landets kommuner er ikke godt nok forberedt på denne nye hverdagen, men nå begynner det å haste med å få på plass nødvendige planer og tiltak.