Kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup (H) vil gjøre det enklere for kommunene å ivareta lokale interesser i saker der kommunen har gitt dispensasjon fra plan- og bygningsloven. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix

Kommunene kan få større makt i byggesaker

Kommunene kan få mer makt over lokale byggesaker, og staten og fylkesmennene kan få færre muligheter til å overprøve dem.

Kommunal- og moderniseringsdepartementet foreslår nå flere endringer som kan føre til færre runder med saksbehandling i saker der kommunene har gitt dispensasjon fra plan- og bygningsloven.

Kommunene skal blant annet få mer å si om lokale forhold som etasjer, utnyttelsesgrad og krav til avstand. Fordelene ved å gi dispensasjon behøver også bare å være litt større enn ulempene – i stedet for at de skal være «klart større», som det står i lovteksten i dag.