Kommune har sendt over 30 saker om hyttebygging til Økokrim

Færder kommune har sendt Økokrim over 30 saker om mulig ulovlig hyttebygging i strandsonen i Vestfold.

Tidligere er flere av enkeltsakene gjort kjent, men sakskomplekset har økt i omfang, skriver Dagens Næringsliv.

– Vi har sendt over til Økokrim noen og tretti saker. De var her forrige onsdag, da var det sju stykker her, to fra Oslo og fem fra politiet i Vestfold, sier kommunaldirektør Margrethe Løgavlen.

Økokrim ble koblet inn i saken i februar etter avsløringer i DN om bygging i strandsonen på Tjøme.

– Etterforskningen er ikke i nærheten av å være ferdig og vil pågå utover høsten og vinteren, sier politiinspektør Bjørn-Helge Myhre, som leder Økokrims bistandsteam.

Det er strenge regler for å bygge hytter i strandsonen, mindre enn 100 meter fra havet.