Klart for ny kirke i Hønefoss

LINK Arkitektur vant konkurransen om å prosjektere ny kirke i Hønefoss.

Det opplyste juryen om på en pressekonferanse i ettermiddag. Avgjørelsen var enstemmig.

– Vi er veldig stolte av å vinne konkurransen om å prosjektere den nye kirken i Hønefoss. Dette er et bygg som kommer til å bety svært mye for svært mange, sier administrerende direktør i LINK Arkitektur, Siri Legernes.

I konkurranse med blant andre Snøhetta og Jensen og Skodvin arkitekter, vant LINK Arkitektur med sitt forslag, «Himmeltrærne».

Kirken er gitt en renskåret og funksjonell løsning, basert på en moderne og poetisk tolkning av de klassiske arketypene for kirkebygg.

– Bygningen markerer tydelig at den er en kirke, og dens skulpturelle form gjør at kirken vil fremstå som et vakkert symbolbygg i Hønefoss sentrum, mener Legernes.

Forslaget viser Kirkegatens akse atter forsterkes med en trerekke, som ”fortsetter” inn i kirken, omgjort til en søylerekke som holder oppe kirkens tak. De gamle katedralers formspråk er tolket på ny, samtidig som de himmelstrebende søylenes sterke og sakrale skjønnhet er beholdt.

– Den flotte tomten og sentrale plasseringen i forhold til byen gir mye, også en utfordring i forhold til å løse en moderne kirkes plassbehov. Forslaget ivaretar det hellige rommets behov for romlighet, og samtidig gir nok areal til den praktiske funksjonen som en moderne kirke skal inneholde, mener Legernes.

LINK satser på kirkearkitektur og har tidligere tegnet en rekke kirker, deriblant den nyåpnede Nordlyskatedralen.

– Kirkebygg er noe av det mest spennende man kan prosjektere som arkitekt. Samtidig som bygget skal ha en klar funksjon, gir det rom for å være særlig estetisk og skulpturell i sin utforming, sier Legernes.

Juryen har bestått av sokneprest Tor Magnus Amble, Ketil Myrseth, Armand Skandsen, menighetsrådsleder Atle Olav Ljåstad, leder av Ringerike kirkelige fellesråd Olaug Ringkjøb, og Jan Solgård fra Ringerike kommune.

I juryens begrunnelse heter det blant annet at:
Det er tatt et godt arkitektonisk grep som ivaretar funksjonskravene i visjonsdokumentet på en meget god måte og gir gode romløsninger og et vakkert, lyst og høyreist kirkerom. Et spennende kirkebygg med en vanskelig form, men med en overraskende løsning med å løfte kirkerommet opp over terren og dermed få et bredere kirkerom. Den oktogonale form gir et optimalt kirkerom og korparti.