Minnesmerket skal bestå av 77 bronsesøyler – en for hver av de 77 personene som ble drept i regjeringskvartalet og på Utøya under terrorangrepet 22. juli 2011. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix

Klart for bygging av minnestedet ved Utøyakaia

Nå starter Statsbygg byggeprosessen av minnestedet ved Utøyakaia. Når det neste sommer har gått ti år siden terroren rammet Norge, vil minnesmerket over de drepte ha kostet over 300 millioner kroner.

Det planlagte minnesmerket på Utøykaia skal åpnes på tiårsdagen for terrorhandlingene som krevde 77 liv i regjeringskvartalet og på Utøya. Statsbygg ønsker ikke å oppgi sluttsummen på prosjektet før saken er lagt fram for Stortinget, men den vil ha rundet 300 millioner kroner innen tiårsmarkeringen, skriver Aftenposten.

– Sluttsummen vil bli høyere når alt er ferdig. Det blir mer til prosjektering, tilrettelegging og andre oppgaver for å gjennomføre prosjektet, sier kommunikasjonsdirektør Hege Njaa Aschim i Statsbygg.

Selve anleggsarbeidet skal utføres av Skanska, og kontraktssummen er på 210 millioner kroner. I tillegg utgjør kontraktssummen for utformingen av selve minnestedet med bronsesøyler 29 millioner kroner. Fra før har staten allerede brukt 58,8 millioner kroner på utredninger, planlegging, tomteleie, tomtekjøp og konkurranse om kunstuttrykk for minnestedet siden de første planene på Sørbråten ble kjent.

Det er det tyske firmaet Ernst Strassazher GMBH Co. som har fått jobben med å utforme selve kunstverket. 77 smale bronsesøyler skal symbolisere hver av de drepte.

- Vi er mange som gleder oss over at vi nå kan få på plass et permanent minnested. Den lokale prosessen har vært grundig og inkluderende. Nå har vi et godt grunnlag og gode rammer for det videre arbeidet, sier kommunalminister Nikolai Astrup i en pressmelding.

Forrige uke vedtok kommunestyret i Hole kommune reguleringsplanen for nasjonalt minnested etter 22. juli. Kommunal- og moderniseringsdepartementet ved Statsbygg vil starte byggeprosessen, dersom Stortinget også gir sin tilslutning til prosjektet.

Minnestedet skal være et sted for refleksjon for etterlatte, overlevende, frivillige, hjelpemannskaper, nåværende og framtidige generasjoner. Minnestedet skal ligge på fastlandet, der fergen går over til Utøya. Det vil bestå av 77 bronsesøyler plassert på en granittrapp med to buer.

- Den første buen er rettet mot solen slik den stod på himmelen på det tidspunktet da bomben eksploderte i regjeringskvartalet i Oslo. Den andre buen er rettet mot solen slik den stod på himmelen i den tidsperioden angrepet på Utøya varte, sier Astrup.

Vannet i Tyrifjorden spilte en viktig rolle under terrorangrepet i 2011.

- Når vannstanden stiger om våren vil minnestedet gradvis flommes over og de nederste trinnene blir stående i vann. Frivillig innsats på land og i fritidsbåter var med på å redde mange liv, og var avgjørende for at ikke flere liv gikk tapt, heter det i meldingen fra Statsbygg.

I sørenden mot kaia der fergen MS Thorbjørn legger til fortsetter den buede granittrappen ut i vannet og danner en gjestebrygge. MS Torbjørn vil legge til inntil gjestebryggen, slik at hver nye fergetur med ungdommer til og fra Utøya knyttes sammen med minnestedet.

- På denne måten er ikke dette bare et sted for å minnes de vi mistet, men også for redning og videre liv. Hver ny overfart med ungdom til Utøya blir en bekreftelse på at verdiene som ble angrepet 22. juli består og er styrket, sier Astrup videre.

Statsbygg lyste tidligere i år ut to anbudskonkurranser om å utforme minnested og adkomstvei. Tilbudene er for tiden til avsluttende vurdering. Etter planen skal Statsbygg inngå kontrakt med vinnerne i starten av juni, slik at byggearbeidene kan starte raskest mulig.

Byggearbeidene er delt i to. Den minste delen er arbeidet med å utforme bronsestøttene til minnestedet. Den største delen er å oppgradere området rundt og ned til minnestedet. Det skal blant annet bygges en ny adkomstvei fra fylkesveien ned til et parkeringsområde, toalett og ny rampe i sjøen for MS Thorbjørn.

- Vi skal bygge et varig minnested slik at minnet om 22. juli står sterkt i generasjonene som kommer etter oss. Målet er at minnestedet skal stå ferdig til 10-årsmarkeringen 22. juli neste år. Det er et veldig ambisiøst mål, men vi vil strekke oss langt for å nå det, påpeker Nikolai Astrup.