Klager utsetter Barcode-rekken

Selv om bystyret i Oslo har sagt ja stopper klager til Plan- og bygningsetaten foreløpig bygging av Barcode-rekken. 

- Plan- og bygningsetaten har overhodet ikke gjort jobben sin som det kreves av et forvaltningsorgan i henhold til de lovverk og regler i denne type saker, sier Sturla Flem Rinvik, generalsekretær i stiftelsen Stonewall til NRK. Stiftelsen jobber mot høyblokkene i Bjørvika.

- Vi har så langt mottatt fem klager på Barcode-vedtaket. Nå er ikke dette vedtaket varslet eller kungjort ennå. Det vil bli kunngjort i avisene med en frist på tre uker for eventuelle klager, sier avdelingsdirektør i Plan- og bygningsetaten, Berit Skarholt. Hun tror det vil komme flere klager.

- Vi går først gjennom klagene og vurderer innhold og saksbehandling. Hvis vi vurderer det som sannsynlig at klagene ikke vil nå frem, sendes saken til fylkesmannen, som avgjør om klagene skal tas til følge, legger hun til.