<p>- Alle bidragene har store kvaliteter i seg, sier konsernsjef Daniel Kjørberg Siraj i OBOS, om konseptene fra de fire entreprenørteamene som konkurrerer om Ulven-prosjektet . Foto: Svanhild Blakstad</p>Team Skanskas konsept for Ulven. Illustrasjon: MIR Team Skanska ser Ulven-utbyggingen som det viktigste forbildeprosjektet i Oslos utvikling av nye, bymessige boligområder. Konseptet har hovedvekt på bomiljø, klimatilpassede løsninger og industrialisert produksjon. Som det første, store boligtyngdepunktet i Hovinbyen vil Ulven få identitetssterke, nyskapende boliger med uvanlige bykvaliteter og bærekraftige løsninger.Team Skanskas konsept for Ulven.Illustrasjon: CODE ArkitekturVeidekke har kalt sitt bidrag «Den hemmelige hagen». De beskriver sin visjon for prosjektet som «Et urbant, grønt sted å begynne – et trivelig sted å bli». Teamet har jobbet med å utvikle et konsept for Ulven som gir et godt bomiljø, gir gode solforhold, løser lyd og industrialiserer boligbyggingen på en god måte. Konseptet skal sikre at felt B2 (første delfelt) vil være et godt sted å bo fra første stund selv om det er mange år til Ulven som område ferdigstilles. Felt B2 er klart for innsending av rammesøknad. «Byggeklosskonseptet» har en robusthet som gjør at det også vil fungere godt på senere delfelt. Illustrasjon: LPO"Den hemmelige hagen". Team Veidekkes konsept for Ulven. Illustrasjon: LPOBetonmast Selvaagbygg har kalt sitt bidrag #idULVEN. #idUlven skal transformere dagens industriområde til et helhetlig, miljøvennlig og urbant boligområde med høye arkitektoniske kvaliteter og boliger som de fleste har råd til å kjøpe. Prosjektet er tuftet på en visjon som stiller krav til helhet for å tilfredsstille framtidens boliger og byrom. #id ULVEN skal bidra til at den nye bydelen på Ulven framstår som et attraktivt byområde for beboere, besøkende og næringslivet. Illustrasjon: Reiulf Ramstad ArkitekterBetonmast Selvaagbygg har kalt sitt bidrag #idULVEN. Illustrasjon: Reiulf Ramstad ArkitekterTeam NCCs konsept for Ulven. Illustrasjon: NordicTeam NCCs konkurransebidrag for Ulven.Fra OBOS' innovasjonskonkurranse om Ulven. Foto: Svanhild BlakstadDaglig leder Jon-Erik Lunøe (t.v) i OBOS-selskapet Ulven AS bivåner bidraget fra team Betonmast Selvaagbygg, ved Stig Brandtzæg og Peter Sandrup. Foto: Svanhild BlakstadKonsernsjef Daniel Kjørberg Siraj i OBOS omkranset av deltakere fra alle fire entreprenørteamene som deltar i innovasjonskonkurransen om Ulven-utbyggingen. Foto: Svanhild Blakstad

Kjemper om Ulven – fire store entreprenører presenterte sine bidrag for OBOS

Etter et halvt år ved tegnebrettet kunne fire entreprenørteam presentere sine konkurransebidrag for OBOS sitt store byutviklingsprosjekt på Ulven i Oslo.

Under Byggedagene i fjor lanserte OBOS-sjef Daniel Kjørberg Siraj en innovasjonskonkurranse for hele byggenæringen.

Mål: Bygge billigere, mer effektivt, bedre og grønnere på Ulven i Oslo.

På det 280 mål store området, som OBOS kjøpte ved inngangen til 2016, planlegger boliggiganten å bygge ut 3000 boliger og 200.000 kvadratmeter næringsarealer i løpet av de neste 20 årene.

Dette blir et av OBOS’ største prosjekter noensinne.

Les også: Obos gir bransjen fritt spillerom

Les også: Fem team konkurrerer om Ulven-utbygging

Det er fire entreprenørteam som kjemper om seieren, hvor det ligger rammeavtale for utvikling og bygging av et eller flere delfelt i potten. AF var også med i prekvalifiseringen, men valgte ifølge OBOS å trekke seg av kapasitetshensyn.

De fire teamene er:

·Team Skanska med CODE Arkitektur og byplanlegger og landskapsarkitekt IN`BY.

· Team Veidekke med LPO arkitekter og YSA Design

· Team Betonmast Selvaagbygg med egne arkitekter og Reiulf Ramstad Arkitekter

· Team NCC med Nordic Office of Architecture, Kritt arkitekter, Vandkunsten, Bryden wood, Asplan Viak og Rambøll.

Roser arbeidsformen
Mandag presenterte entreprenørteamene sine bidrag for tverrfaglige evalueringsgrupper med representanter fra både OBOS og andre tunge fagmiljøer i byggenæringen, under en workshop på Hotell 33 på Økern i Oslo.

– Alle bidragene har store kvaliteter i seg, men med ulike innfallsvinkler. De fire teamene har løst utfordringen på en svært god måte, sier konsernsjef Daniel Kjørberg Siraj i OBOS til Byggeindustrien.

Han mener at en av de viktigste effektene av innovasjonskonkurransen er at de involverte teamene har hatt gode prosesser internt.

– Hvis fire av de beste entreprenørmiljøene i Norge synes dette er en artig måte å jobbe på, og dersom de er motivert for å jobbe slik på andre prosjekter, da har vi oppnådd det vi ønsket, sier Siraj.

OBOS-sjefen er i alle fall lysten på å prøve mer dersom resultatene blir gode.

– Hvis vi ser at det har god effekt, at vi klarer å levere like god kvalitet og får effekt på byggetid og kostnad, så hvorfor ikke, sier Siraj,  på spørsmål om det kan bli aktuelt å kjøre tilsvarende konkurranser på andre prosjekter.

- Konkurransen om Ulven har utløst mange kreative krefter i vårt team, sier konsernsjef Arne Giske i Veidekke. Foto: Svanhild Blakstad

Veidekke er en av de fire entreprenørene som har stilt opp i innovasjonskonkurransen til OBOS.

Konsernsjef Arne Giske innrømmer at oppgaven har vært krevende.

– Den første reaksjonen vår var at dette virket vanskelig, men det har utløst helt nye og spennende krefter. Når man setter seg noen hårete mål, kan man velge å glemme dem – eller så utløser det innovasjon. Det har det gjort i dette tilfellet, mener Giske.

Han mener prosjektet har fått frem kreativiteten i Veidekke-teamet, som også har sittet samlokalisert mens prosessen har pågått.
– Det har rett og slett fått ut mange kreative krefter. Det har vært spennende, både når det gjelder hvordan vi har organisert oss, men også hvordan vi har tilnærmet oss produktet, sier Giske som er rask med å rose de andre teamene i innovasjonskonkurransen.

– Jeg ser at vi kjemper mot veldig dyktige konkurrenter, som vi har stor respekt for, og den beste vinner. Men vi er klare for å bygge ut Ulven, sier han.

Målet med OBOS' innovasjonskonkurranse

- Utvikle rimeligere boliger, uten å kompromisse på bo- og boligkvalitet

- Skape gode bomiljøer med fremtidsrettet profil

- Tilrettelegge for innovasjon og evt industrialsiering som kommer kunden til gode

Konkurrerende team finner egne gode konsepter, fremfor at utbygger definerer dette i vanlige totalentrepriseprosess

Inngå rammeavtale med aktør(er) på Ulven

Forenkelet og rask kontraheringsprosess ved rammeavtale, gjentakelse og volum

Høyere produktivitet og mindre risiko for byggherre og leverandør (rådgivere/entreprenør)

Tverrfaglig workshop

Etter at de fire konseptene ble presentert, var det lagt opp til workshop og evaluering av bidragene med gruppedeltakere fra ulike fagmiljøer.

Bidragene vurderes etter tre hovedkriterier: Grønn profil, attraktivt bymiljø og bomiljø, samt hvor markedstilpasset det er.

Gruppene var satt sammen av deltakere fra arkitekt- og landskapsarkitektfirmaer, utdanningsinstitusjoner og forskningsmiljøer, utbygger- og utviklingsmiljøer, kommunen, samt OBOS egne folk, herunder medlemmer av styret i Ulven AS.

Det er Ulven AS som basert på rådene i workshopen velger et vinnerkonsept.

– Interessen for konkurransen har vært overveldende, og det ligger et fantastisk arbeid bak alle bidragene. Nå skal vi sette oss ned og bearbeide konseptene og vurderingene fra workshopen, før det blir kåret en vinner. Både februar og mars går nok med før det er klart, sier daglig leder Jon-Erik Lunøe i Ulven AS.