Kirsti Stokland slutter i EBA

Kirsti Stokland slutter i EBA for å starte firmaet RegisterService AS fra 1. juli 2005. Dette er for å realisere et ønske om å starte egen virksomhet.

RegisterService skal tilby registreringstjenester og rådgivning for utenlandske firma som skal utføre tjenester i Norge som underentreprenør eller annet. Det gjelder både firmaregistrering og registrering av arbeidstakere. I perioden frem til 31. oktober 2005 vil Kirsti utføre en del oppgaver for EBA som er knyttet mot StartBank, coBuilder, Konkurranselovgivning. Adm. dir. Øivind Seiergren ønsker å fremheve den gode nytten EBA har hatt av Kirsti Stoklands kompetanse. Hun kom til EBA fra BNL hvor hun tidligere ledet arbeidsgiverseksjonen.