Prosjektet som CCCC var interessert i å bygge, inkluderer blant annet en 600 meter lang bru over Randselva. Men kineserne er ikke blant de tre som er videre i Statens vegvesens konkurranse.

Kinesiske CCCC ble vraket av Vegvesenet

China Communications Construction Company var en av fire som meldte interesse for å prosjektere og bygge ny E16 mellom Eggemoen og Åsbygda. Men den statseide kinesiske entreprenøren ble ikke prekvalifisert av Statens vegvesen.

Prosjektleder Åge Brudeseth i Statens vegvesen ønsker ikke å kommentere opplysningene om at CCCC er ute av konkurransen om å bygge vei mellom Eggemoen og Åsbygda.

Tre av de fire entreprenørene som meldte interesse prosjektet er med videre til fase to i konkurransen om å bygge ny E16 mellom Eggemoen og Åsbygda i Buskerud.

Byggeindustrien vet at China Communications Construction Company (CCCC) ikke er blant de tre utvalgte.

Det betyr at det er PNC Norge AS, Impenia AS og Kruse Smith Entreprenør AS som skal kjempe om å bygge cirka 1.600 meter med ny E16 i jomfruelig terreng mellom Eggemoen og Åsbygda.

Prosjektet inkluderer blant annet en 600 meter lang bru over Randselva.

Statens vegvesen ønsker ikke å kommentere hvem som er kommet gjennom det første nåløyet på storkontrakten i Buskerud.

– Dessverre så er innsyn i denne saken unntatt offentlighet inntil valg av leverandør er gjort, jf off.lova paragraf 23-3 ledd, skriver prosjektleder for E16 Eggemoen-Olum, Åge Brudeseth i Statens vegvesen i en SMS til Byggeindustrien.

– Vi har fått opplysninger om at CCCC er ute?

– Det har jeg ingen kommentar til, svarer Åge Brudeseth.

Men noen timer etter at Byggeindustrien hadde publisert denne saken, var informasjonen likevel ikke unntatt offentlighet. Da la nemlig Vegvesenet ut en pressemelding på sine egne nettsider der de bekrefter at PNC, Kruse Smith og Implenia blir med videre i en konkurransepreget dialog. 

Pressemeldingen kan du lese i sin helhet her. 

Møtte regjeringen

China Communications Construction Company (CCCC) har for lengst vist stor interesse for det norske markedet, og det vakte oppsikt i fjor sommer da den statseide kinesiske giganten to ganger var på to egne informasjonsmøter med Statens vegvesen om Ferjefri E39.

De var også på rundreise sammen med Vegvesenet med omvisning i Ryfast og Eiganestunnelen, samt at de fikk se Hardangerbrua og Nordhordlandsbrua.

Byggeindustrien avslørte senere at den første kontakten mellom kineserne og Statens vegvesen gikk via Nærings- og fiskeridepartementet og Samferdselsdepartementet, og at selskapet hilste på daværende næringsminister Monica Mæland og statsminister Erna Solberg under Norges offisielle Kina-besøk i fjor vår.

Meldte på åtte personer til befaring

At ønsket om å bygge E16-prosjektet mellom Eggemoen og Åsbygda har vært stort hos kineserne, er det liten tvil om.

Da Statens vegvesen holdt befaring og informasjonsmøte om E16 mellom Eggemoen og Olum, var delegasjonen fra Kina påmeldt med hele åtte personer.

Men til tross for at både befaring og informasjonsmøte foregikk med norsk språk og norske foiler, hadde den statseide kinesiske entreprenøren ikke med seg egen tolk. Det bekreftet Vegvesenet.

– Nei, men jeg tror de hadde med seg en samarbeidspartner som muligens hjalp dem med språket. Presentasjonen vi holdt inneholder uansett en del av de konkrete entreprisene vi skal i gang med, og den får de tilgang til på lik linje med alle de andre deltakerne. I tillegg gir jo disse tilbudsbefaringene en mulighet til å mingle, sa prosjektleder Åge Brudeseth da Byggeindustrien skrev om den kinesiske interessen i april.

All kommunikasjon på norsk

Videre sa Brudeseth at Vegvesenet bet seg merke i at det var interesse fra Kina.

– Det er kanskje naturlig at de synes dette prosjektet er interessant i og med at vi skal i gang med et stort bruprosjekt på den første entreprisen. De er jo store innenfor brukonstruksjon. Men vi er veldig bevisste og klare på at all kommunikasjon i prosjektet, både nå og senere, går på norsk, sa Brudeseth til Byggeindustrien.

Konkurransepreget dialog

Konkurransen gjennomføres som en totalentreprise med konkurransepreget dialog med forutgående prekvalifisering.

Anskaffelsen gjennomføres derfor i to faser. Det er den første fasen som nå er avsluttet med at Vegvesenet inviterer tre av de fire som meldte sin interesse til å bli med videre til neste fase.

I fase to vil det gjennomføres en konkurransepreget dialog hvor tilbyderne til slutt leverer inn et endelig tilbud. Etter dette vil Statens vegvesen inngå kontrakt med en av tilbyderne om prosjektering og bygging av ny E16 mellom Eggemoen og Åsbygda.

Det er ventet at kontrakt inngås tidlig i 2019. Byggearbeidene vil starte etter at kontrakt er inngått.

Første av to totalentrepriser

(Artikkelen fortsetter under kartet.)

E16 Eggemoen-Åsbygda er den første av to totalentrepriser med konkurransepreget dialog med forutgående prekvalifisering som skal lyses ut for utbyggingen av E16 mellom Eggemoen og Olum. CCCC kom ikke gjennom det første nåløyet. Illustrasjon: Statens vegvesen

E16 Eggemoen-Åsbygda er den første av to totalentrepriser med konkurransepreget dialog med forutgående prekvalifisering som skal lyses ut for utbyggingen av E16 mellom Eggemoen og Olum.

Den andre totalentreprisen på prosjektet, nemlig E16 Åsbygda-Olum, er ventet å bli lyst ut i november måned.

CCCC er prekvalifiserte til å bygge ny E39 Kristiansand-Mandal for Nye Veier.