Randselva bru er en sentral del av veiprosjetket E16 Eggemoen-Åsbygda. Illustrasjon: Statens vegvesen

Kinesiske CCCC og tre andre vil bygge E16 Eggemoen-Åsbygda

Den kinesiske statseide giganten China Communications Construction Company (CCCC) er en av fire entreprenører som har meldt interesse for å prosjektere og bygge ny E16 mellom Eggemoen og Åsbygda. Vegvesenet hadde håpet på større interesse.

Statens vegvesen lyste den 10. mai ut konkurransen om å prosjektere og bygge ny E16 mellom Eggemoen og Olum. Følgende firmaer har meldt sin interesse for oppdraget:

- PNC Norge AS
- Implenia AS
- China Communications Construction Company Limited
- Kruse Smith Entreprenør AS

China Communications Construction Company (CCCC) har for lengst vist interesse for det norske markedet, og selskapet er også prekvalifiserte til å bygge ny E39 Kristiansand-Mandal for Nye Veier.

At de også var svært lystne på E16-prosjektet til Vegvesenet kom tydelig frem i april da de stilte på tilbudsbefaring med hele åtte personer.

– Vi biter oss merke i at det er interesse fra Kina, og det er kanskje naturlig at de synes dette prosjektet er interessant i og med at vi skal i gang med et stort bruprosjekt på den første entreprisen. De er jo store innenfor brukonstruksjon. Men vi er veldig bevisste og klare på at all kommunikasjon i prosjektet, både nå og senere, går på norsk, sa prosjektleder for E16 Eggemoen-Olum, Åge Brudeseth i Statens vegvesen til Byggeindustrien den gangen.

Prosjektleder Åge Brudeseth i Statens vegvesen.

Når Byggeindustrien ringer Brudeseth en time etter åpningen, sier han følgende om interessen fra Kina og de andre entreprenørene:

– Jeg har ikke rukket å ta innover meg hvilke oppfatninger jeg har rundt akkurat det, men generelt kan jeg si at vi hadde håpt på enda større interesse. Jeg hadde håpet at de andre store norske skulle meldt sin interesse, men registrerer at det ikke har skjedd. Det var synd. Utover det har jeg ikke noen kommentar annet enn at vi må jobbe iherdig med å vurdere de som har meldt seg, sier Brudeseth.

Konkurransen gjennomføres som en totalentreprise med konkurransepreget dialog med forutgående prekvalifisering.

Anskaffelsen gjennomføres derfor i to faser.

– Vi er nå i den første fasen hvor vi gjennomfører prekvalifiseringen. Denne fasen avsluttes med at vi inviterer tre av dem som i dag har meldt sin interesse til å bli med videre til neste fase, forteller byggeleder Stig Kjetil Methi i Statens vegvesen i en pressemelding.

Skal invitere firma videre i juli

Hvilke firmaer som inviteres med til fase to er ventet å være klart i juli måned.

I fase to vil det gjennomføres en konkurransepreget dialog hvor tilbyderne til slutt leverer inn et endelig tilbud. Etter dette vil Statens vegvesen inngå kontrakt med en av tilbyderne om prosjektering og bygging av ny E16 mellom Eggemoen og Åsbygda. Det er ventet at kontrakt inngås tidlig i 2019. Byggearbeidene vil starte etter at kontrakt er inngått.

E16 Eggemoen-Åsbygda er den første av to totalentrepriser med konkurransepreget dialog med forutgående prekvalifisering som skal lyses ut for utbyggingen av E16 mellom Eggemoen og Olum. Den andre totalentreprisen på prosjektet, nemlig E16 Åsbygda-Olum, er ventet å bli lyst ut i november måned.

– Etter en samlet vurdering av blant annet prosjektets størrelse og fremdrift, mener vi totalentreprise er den mest egnet entrepriseformen for de to kontraktene. Vi har også behov for å gjøre noen avklaringer med aktuelle tilbydere for å fastslå hva som er optimale løsninger innen vegoverbygning, brukonstruksjoner, geotekniske løsninger og trafikkavvikling. På disse områdene ønsker vi å dra veksler på entreprenørenes kompetanse til utvikling av løsninger som kan behandle prosjektets spesielle utfordringer optimalt, og løsninger som gir redusert vedlikehold, forteller Brudeseth i Statens vegvesen i meldingen som ble sendt ut i ettermiddag.

Prosjektering og bygging

Den som tildeles oppdraget skal prosjektere og bygge:

Ca. 1.600 meter med ny E16 i jomfruelig terreng mellom Eggemoen og Åsbygda.

Ny rundkjøring mellom ny og eksisterende E16 på Eggemoen.

Ca. 500 meter veg og gang- og sykkelveg ved ny rundkjøring på Eggemoen.

Ca. 600 meter lang bru over Randselva.

Sikkerhetstunnel over jernbanen og Kistefossvegen.

System for overvann og drenering, elektro og øvrige fag tilknyttet vegstrekningen.

Byggearbeidene vil pågå frem til 2021.