Resource planner Jill Amble (fra høyre), cost controller Cathrine Notland, accountant Kristoffer Nagell-Dahl, VP Resources Louise Michalsen Klepp og VP Onshore&Industry Erling Olsen. Foto: Moreld
Resource planner Jill Amble (fra høyre), cost controller Cathrine Notland, accountant Kristoffer Nagell-Dahl, VP Resources Louise Michalsen Klepp og VP Onshore&Industry Erling Olsen. Foto: Moreld

Karsten Moholt etablerer seg i Stavanger

– Agile Rig & Modules AS fusjonerte med morselskapet Karsten Moholt AS medio september. Bakgrunnen for fusjonen er å effektivisere selskapsstrukturen og den operative driften i konsernet i tillegg til ønske om en felles front ut i markedet, sier administrerende direktør Arne Hammer i Moholt Group i en pressemelding.

Agile Rig & Modules AS opphører som juridisk enhet som følge av fusjonen, mens virksomhetens satsing og sysselsetting i Stavanger videreføres i Karsten Moholt AS, avdeling Stavanger.

– Det overtagende selskap er Bergenbaserte Karsten Moholt AS, som nå etableres i Stavanger og vil få en betydelig kundeportefølje ved å se til nye markedsområder i tillegg til å styrke eksisterende leveranser, heter det i meldingen.

I Stavanger planlegges nå byggingen av et supplerende verksted.

Karsten Moholt AS er en del av Moreld Moholt Group som består av Karsten Moholt, Aquamarine, Teknisk Bureau og Teknor. Gruppen representerer Morelds divisjon for levetidsforlengelse (the Life-cycle division).