Kompetanseløftet for BA-næringen i nord er et bredt samarbeid mellom forskningsmiljøene og bransjen. Foran f.v. Bård Arntsen fra Norut Narvik, Geir Frantzen fra betongklyngen, Kjell Skog fra Byggmesterforbundet, Karin Kristensen fra Nordland fylkeskommune, Stein Windfeldt fra EBA, Jack Johnsen fra NESO, Bjørn Tore Esjeholm fra UiT, Martin Grønnslett fra MEF, Bjørn Reidar Sørensen fra UiT, Gorm Breimo og Jørn Eldby fra SINTEF Nord og Tor Arne Bellika fra Smart Construction Cluster.

Kapasitetsløft for bygg- og anleggsnæringen i nord

BA-næringen i Nord-Norge starter nå opp et av landets første prosjekter i Forskningsrådets nye "Kapasitetsløft"-satsing – BA-senter nord. 

Prosjektet som skal gå over 3+ 3 år ledes av UiT, Norges Arktiske Universitets avdeling i Narvik, i samarbeid med Norut Narvik AS og SINTEF Nord. 

Prosjektet skal gi et solid løft både på den bransjerelevante utdanningen og forskningen ved UiT og bidra til økt FoU-aktivitet også i bedriftene. Satsingen skal skje i nært samarbeid med bygge- og anleggsnæringen og både EBA, MEF, Nelfo, NESO og Byggmesterforbundet er med i samarbeidet. 

To viktige klyngesamarbeid er også med i prosjektet; Betong og Byggearbeid i Arktisk klima og Smart Construction Cluster. Prosjektet også godt forankret i de tre nordnorske fylkeskommunene.

- Vi bruker BA-senterarbeidet som er virkemiddel til å løfte og videreutvikle våre universitetstilbud innen bygg og anlegg, sier instituttleder ved byggfag UiT, professor Bjørn Reidar Sørensen. 

- Vi gir et viktig tilbud til næringen særlig i den nordligste landsdelen og ønsker å spisse oss ytterligere på de faglige utfordringer og problemstillinger som er særlig aktuelle her i nord, blant annet knyttet til kaldt og skiftende klima. Vi er helt avhengig av å gjøre dette i nært samarbeid med BA-næringen selv, og setter stor pris på at alle bransjeorganisasjonene så tydelig har sagt at de ønsker å bidra i dette samarbeidet. Arbeidet med å øke FoU-graden i BA-næringen må gå hånd i hånd med å øke verdiskapningen som følge av dette, sier Sørensen.

- Behovet for kompetent arbeidskraft på alle nivå er en av de store utfordringene for hele bygg- og anleggsbransjen, også i Nord-Norge. Vi trenger også mer systematisk og faglig solid utviklingsarbeid både i den enkelte bedrift og ved forsknings- og utdanningsinstitusjonene. Det er derfor veldig gledelig at vi nå får i gang et slikt samarbeid med UiT, sier leder for styringsgruppen i prosjektet, direktør i EBA Hålogaland, Stein Windfeldt.

Kapasitetsløftet starter nå som et prosjekt med en rekke konkrete aktiviteter, mens det parallelt også jobbes med å få etablert et permanent BA-senter ved UiT som skal eie denne satsingen på fast basis.