Kan gå mot stort boligproblem i Oslo

Boligmarkedet er i dag på et helt annet sted enn hvor det har vært de senere årene. Prisene er på vei nedover og aktiviteten på visningene er mye lavere enn vi har vært vant med. Samtidig opplever vi at nybyggingen ligger et godt stykke under nivåene vi har sett på lang tid.