Kan gå mot prissjokk

Stadig flere ledd og aktører som jobber inn mot byggenæringen varsler om økende priser og leveringsutfordringer. Samlet vil dette kunne gi et prissjokk ut i markedet.