Kan bli trehus-senter

Eierne av Hønefoss Senteret har tatt all motstand til seg og la mandag fram et nytt og helt annerledes kjøpesenter i tre, skriver Ringerikes Blad.

Senter-ledelsen og administrasjonen i Ringerike kommune har blitt enige om en løsningsmodell de kan anbefale. Fra venstre Gunnar Hallsteinsen fra kommunen, sivilarkitekt Morten Løvseth, senterleder Helle Keiseraas, eiendomssjef i Sektor, Rolf-Harald Holand, og rådmann Svein Aannestad. Dette er litt som bursdag og julaften på en gang, sier leder for Ringerike kommunes planleggere, Gunnar Hallsteinsen. Med full støtte fra admistrasjonen i kommunen la Sektor eiendomsutvikling fram skisser som mange vil si det var verdt å vente på. Ekstrarunden etter den store motstanden mot de første tegningene har virkelig gitt et annet resultat. Hallsteinsen innrømmer at han også har hatt noen tunge stunder med førsteversjonen. Nå er han overbevist om at utbyggingen er riktig for byen. To valg til å leve med Men eiernes førstevalg forutsetter at fire trehus i Norderhovsgata rives. Med denne løsningen vil Sektor også sette opp trefasade på dagens utskjelte senter. Utbyggeren kan også leve med alternativ 2, en utbygging med bevaring av hjørnehusene Norderhovsgaten 15 og 17. Men da finner eierne ikke økonomi til ny fasade på gammelsenteret. Årsaken er at alternativet gir 2300 kvadratmeter mindre utleieplass, mindre fleksible romløsninger og manglende forrentning av kjøpesummen for tomta på nærmere 40 millioner kroner. Arkitektbytte Eierne har byttet arkitekt. Morten Løvseth mener at husene i Norderhovsgata ikke er så autentiske som aksjonen for bevaring har tydet på. Han påpeker at eternittkledningen på huset nærmest dagens senter slett ikke er slik det har vært, og at det ene av trehusene har fått karnapper i nyere tid. Men vi har vært ydmyke for kritikken som har kommet, og vi ser at det første forslaget var litt voldsomt. Nå har vi gjort det vi kunne for at Hønefoss fortsatt skal være Hønefoss, sier Løvseth.