Morten Fon i Jotun. Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

Jotun har solgt maling for nesten 14 milliarder hittil i år

Jotun solgte maling og pulverlakker for 13.916 millioner kroner i årets første åtte måneder. Driftsresultatet endte på rekordsterke 2.402 millioner kroner.

Salgsøkningen på åtte prosent er sterkt påvirket av positive valutaeffekter grunnet en svak norsk krone. Justert for valuta var den underliggende salgsveksten på én prosent. Veksten skyldes moderat vekst i segmentene for skipsmalinger og dekorative malinger, mens salget av industrimalinger er flatt og segmentet for pulverlakker har salgsnedgang, skriver selskapet i en pressemelding.

De melder at driftsresultatet er opp 37 prosent sammenlignet med samme periode i fjor, og forklares i hovedsak av positive valutaeffekter samt bedrede marginer.

– Vi ser store forskjeller mellom ulike regioner og land. Det er særlig selskapene våre i Sørøst-Asia og Midtøsten som hittil har opplevd salgsnedgang som følge av pandemien. Dette er store og viktige markeder for Jotun, og effekten blir derfor merkbar. Samtidig ser vi at andre viktige markeder, som Skandinavia, har hatt sterk salgsvekst gjennom hele perioden, kommenterer konsernsjef Morten Fon i meldingen.

– Koronapandemien vil påvirke Jotun også fremover, men i varierende grad mellom segmenter og regioner. På noe lengre sikt forventer vi lavere aktivitet innen offshore og nybygg av skip. Jotun er imidlertid godt rustet til å håndtere det som måtte komme, med solid egenkapital, god kontantstrøm og tilgang til økt likviditet ved behov, legger han til.