Foto: JMAlle de store bygningene på bildet skal rives. En del av jordet skal også bebygges. Foto: ZovenfraIll. DiakritIll. DiakritIll. Diakrit

JM starter byggingen av Askers største boligutviklingsprosjekt

Med sine 1.650 planlagte boliger er boligutviklingsprosjektet Vestre Billingstad i Asker et av Norges største boligprosjekt. Denne uken hadde boligutvikleren JM byggestart for sin del av utbyggingen, boligprosjektet Bergerløkka.

Over de neste ti årene skal det bygges nye hjem til cirka 4.000 personer på Vestre Billingstad. JM Norge, som skal stå for 570 av boligene i denne nye bydelen, har opplevd stor interesse og har allerede før byggestart solgt over 50 prosent av boligene i første byggetrinn i prosjektet Bergerløkka.

Det er til sammen fire utbyggere involvert, med hver sine selvstendige prosjekter innenfor samme reguleringsplan. I tillegg til JM Norge, skal Ferd Eiendom, Eiendomsplan/AF Gruppen og Eiffel Eiendom/Asker Boliger også bygge boliger på Vestre Billingstad.

JM Norge ser på Bergerløkka som et av sine viktigste prosjekter fremover.

- Det er alltid spennende å få være med å utvikle et helt nytt område, og knutepunktsutvikling er et viktig satsingsområde for oss, sier administrerende direktør i JM Norge Martin Asp.

Knutepunkter er områder som binder sammen eksisterende boligområder og servicefunksjoner, og hvor det kan tilrettelegges for at mesteparten av transporten kan skje kollektivt. På Vestre Billingstad blir det kort vei til både Asker sentrum og Oslo sentrum og størrelsen på utbyggingen gjør at det også er mulig å investere i forbedret infrastruktur. Som randkommune til Oslo er Asker er et viktig vekstområde og det gis derfor gode prognoser for et godt boligsalg her. Anslagsvis verdi på boligmassen som er planlagt oppført er 8-10 milliarder i dagens boligpriser.

Askers ordfører Lene Conradi foretok en vellykket symbolsk byggestart ved hjelp av gravemaskin og sa seg svært fornøyd med at arbeidet med denne nye bydelen i Asker nå er igangsatt.