JM mener reguleringstakten for boliger i Bergen er stadig synkende, og at det tar for lang tid å regulere. Foto: Marit Hommedal / NTB

JM mener reguleringstakten for boliger i Bergen er stadig synkende, og at det tar for lang tid å regulere. Foto: Marit Hommedal / NTB

JM Norge: – Det reguleres for få boliger i Bergen

JM har utarbeidet en analyse som tar for seg hvor mange boliger som ligger i Bergens reguleringsreserve. De mener reguleringstakten går i feil retning, og frykter at et dalende tilfang av boliger vil føre til en usunn prisutvikling.