Illustrasjonsfoto: Sindre Sverdrup Strand

Illustrasjonsfoto: Sindre Sverdrup Strand

Jernbanestasjon blir dyrere – regjeringen foreslår ny milliardramme i revidert nasjonalbudsjett

Regjeringen foreslår en kostnadsramme på 1,3 milliarder kroner til ombygging av Kolbotn stasjon på Østfoldbanen i revidert nasjonalbudsjett.

Det skriver Samferdselsdepartementet i en pressemelding på regjeringens nettsider.

Ombygging av Kolbotn stasjon er, ifølge pressemeldingen, nødvendig for å kunne ta i bruk nye lokaltog på strekningen Oslo-Ski på Østfoldbanen. Regjeringen foreslår en kostnadsramme på 1,3 milliarder kroner for ombyggingen av stasjonen, som etter planen starter i 2025 og skal være ferdig i desember året etter.

– Den nye Kolbotn-stasjonen skal bli universelt utformet, slik at enda flere reisende kan velge grønne togreiser fra desember 2026. Samtidig vil de nye lokaltogene ha plass til flere passasjerer og forårsake langt færre forsinkelser og innstillinger enn det gamle togmateriellet som trafikkerer strekningen Oslo-Ski i dag. Med denne tilretteleggingen blir det mer attraktivt å ta tog på strekningen, sier samferdselsminister Jon-Ivar Nygård.

Ombyggingen av Kolbotn stasjon har vært planlagt lenge. 

Kostnadene har, ifølge pressemeldingen, økt på grunn av behovet for midlertidige signalanlegg før det nye signal- og sikringssystemet ERTMS blir tatt i bruk, samt et større omfang av midlertidige konstruksjoner nær stasjonen for å opprettholde det beste mulige togtilbudet i byggeperioden.

Som følge av at prosjektkostnaden har økt til over én milliard kroner, må Stortinget godkjenne kostnadsrammen før byggingen kan starte.