Nytt stasjonsbygg på Jan Mayen. Illustrasjon: LPO Arkitekter / Forsvarsbygg
Nytt stasjonsbygg på Jan Mayen. Illustrasjon: LPO Arkitekter / Forsvarsbygg

Gir midler til milliardprosjekt på Jan Mayen

Regjeringen foreslår 80 millioner kroner til oppstart av prosjekt for nytt hovedbygg på Jan Mayen i revidert nasjonalbudsjett.

Prosjektet Nytt hovudbygg omfatter ny storgarasje og erstatning av to naust og dessuten sanering av eksisterende stasjonsbygg. Prosjektet er planlagt gjennomført i perioden 2024–2028. Foreslått kostnadsramme for prosjektet er 1.641 millioner kroner, inkludert merverdiavgift og gjennomføringskostnader

– Stasjonen på Jan Mayen har en viktig strategisk plassering. Et nytt hovedbygg på Jan Mayen skal sikre trygt norsk nærvær og suverenitet på Jan Mayen gjennom hele året, være en driftseffektiv stasjon og legga til rette for prioriterte aktiviteter. Folkene som er stasjonerte på Jan Mayen vil med dette få mer moderne og sikre arbeidsforhold, sier forsvarsminister Bjørn Arild Gram (Sp) i en pressemelding.

Justis- og beredskapsminister Emilie Mehl (Sp) understrekar at det er viktig å prioritere et nytt hovedbygg på Jan Mayen og at det nå nærmer seg realisering.

– Aktiviteten på Jan Mayen utgjer en viktig del av nærværet vårt i nordområdene. Vi trenger et nytt hovedbygg for å kunne ivareta og sikre fortsatt drift av de funksjonene Norge har på Jan Mayen, sier justis- og beredskapsministeren.

Tenestene og installasjonene på Jan Mayen blir brukt tverrsektorielt og er viktig infrastruktur for blant annet næringsliv, forsking og tilsyn av naturreservat. På Jan Mayen drifter Norge også bakkestasjonene for navigasjonssystemene European Geostationary Navigation Overlay System (EGNOS) og Galileo.