Samferdselsminister Jon-Ivar Nygård (Ap) utenfor Vegtrafikksentralen Øst i Oslo. Foto: Heiko Junge / NTB

Samferdselsminister Jon-Ivar Nygård (Ap) utenfor Vegtrafikksentralen Øst i Oslo. Foto: Heiko Junge / NTB

Omdisponerer 1,45 milliarder kroner til jernbanen

Regjeringen omdisponerer 1,45 millioner kroner til drift, vedlikehold og fornyelse av jernbanen i revidert nasjonalbudsjett.

Det skriver Samferdselsdepartementet i en pressemelding på sine nettsider.

– Både fremdrift og forutsetninger i noen av Bane Nors utbyggingsprosjekter har endret seg. Derfor legger de i år opp til å omdisponere investeringsmidler til drift, vedlikehold og fornyelse av dagens jernbane. Å ta godt vare på infrastrukturen vi har, er helt avgjørende for å redusere antall innstillinger og forsinkelser i togtrafikken. Punktlige tog er viktig for folks tillit til jernbanen, sier samferdselsminister Jon-Ivar Nygård i pressemeldingen.

Omdisponeringen av 1,45 milliarder kroner fra investeringer er fordelt med 250 millioner kroner til drift og vedlikehold, og 1,2 milliarder kroner til fornyelse. Samlet beløp til drift, vedlikehold og fornyelse av infrastrukturen på jernbanen i 2024 blir da på nær 10,4 milliarder kroner, skriver Samferdselsdepartementet i meldingen.

Bane Nor legger, ifølge meldingen, opp til å bruke cirka 5,2 milliarder kroner til drift og vedlikehold i 2024. Omdisponeringen skal gjøre det mulig å øke innsatsen for forebyggende og korrektivt vedlikehold.

Til å gjennomføre fornyelse planlegger Bane Nor å bruke 5,2 milliarder kroner i 2024. Dette skal gi økt fornyelse av over- og underbygning på jernbaneinfrastrukturen, i tillegg til mer fornyelse på andre anleggstyper og komponenter, heter det i meldingen.

Samferdselsdepartementet skriver at de planlegger å tilbakeføre omdisponeringen i 2026 og 2027 i takt med at fremdriften i investeringsprosjektene øker.