Forbundsleder i Jernbaneforbundet, Jane B. Sæthre, forventer at antall direktører vil reduseres med omorganiseringen. Foto: NJF

Jernbaneforbundet om Bane NOR-endringer: - Forventer at antall direktører reduseres

Forbundsleder i Norsk Jernbaneforbund, Jane B. Sæthre, mener organisasjonsendringene i Bane NOR er et steg i riktig retning, men karakteriserer en mulig besparelse på 500 millioner som et hårete mål.

Onsdag varslet Bane NOR at de vil gjøre store endringer i egen organisasjon. Målet er å frigjøre 500 millioner kroner som skal gå til å redusere vedlikeholdsetterslepet og bedre punktligheten i jerbanenettet.

I Jernbaneforbundet blir nyheten positivt mottatt, med noen forbehold.

– Vi er alltid tilhengere av å samle fremfor å splitte. Vi mener dette er et steg i riktig retning. Besparelsen på 500 millioner er et hårete mål, og beskrivelsen om at de skal hente penger fra kontor til spor gir signaler i retning om at det er administrasjonen som skal dras ned. Da forventer vi at det er antall direktører og nivåer i hierarkiet som skal reduseres, skriver Jane B. Sæthre i en tekstmelding til Byggeindustrien.

Dersom det i hovedsak handler om utskilling av leveranser innenfor områder som lønn, HR og IKT, mener Sæthre at vinningen vil gå opp i spinngen.

– Da vil kvaliteten bli forringet, sier hun.

Konsernsjef Gorm Frimannslund i Bane NOR har bekreftet overfor Byggeindustrien at antall ansatte vil bli redusert. Men hvem og hvor mange som eventuelt blir berørt, er fortsatt uklart.

– Vår oppgave i en omstilling er å sikre våre medlemmers interesser på en best mulig måte, skriver Jane B. Sæthre til Byggeindustrien.

Les hva konsersjef i Bane NOR, Gorm Frimannslund, sier om omorganiseringen her.