Oslo kommune ønsker innspill fra bygg- og anleggsnæringen om klimavennlige materialbruk. Illustrasjonsfoto: Håkon Mosvold Larsen / NTB

Oslo kommune ønsker innspill fra bygg- og anleggsnæringen om klimavennlige materialbruk. Illustrasjonsfoto: Håkon Mosvold Larsen / NTB

Jakter innspill til klimavennlig materiabruk

Hvordan kan Oslo kommune redusere klimagassutslipp fra materialbruk i bygg- og anleggsprosjekter? Det etterlyser de nå innspill på fra aktører i næringen.

Oslo har som mål å bli en nullutslippsby innen 2030, og er ifølge en kunngjøring på Doffin godt i gang med å kutte utslipp. Samtidig er det behov for større kutt, og klimakrav i kommunens egne anskaffelser er et kraftfullt virkemiddel for grønn omstilling og markedsendring.

Oslo kommune jobber derfor med å utvikle virkemidler for å redusere materialbruk, fremme ombruk og gjenbruk, og øke bruken av materialer med lavt klimafotavtrykk i kommunens anskaffelser av bygg- og anleggsprosjekter.

Nå ønsker de å kartlegge hva markedsaktører mener om dette, og få innspill.

– Vi ønsker konkrete innspill til fremoverlente tiltak eller krav til materialer i bygg og anlegg som markedet kan levere på allerede i dag, eller frem i tid, heter det i kunngjøringen.

– Gjerne i form av en liste med fem til ti prioriterte krav eller tiltak som markedet mener vil gi betydelig klimaeffekt. Utdyp gjerne med eksempler og modenhet i markedet, legger de til.

Innspill vil benyttes i tidlig fase av utforming av nye tiltak og virkemidler for materialbruk i bygg og anlegg i kommunes anskaffelser, og må leveres skriftlig til Oslo kommune.