Hausmannsgate 21. Arkitekt: Hille Melbye Arkitekter. Illustrasjon: BlakeHausmannsgate 21. Arkitekt: Hille Melbye Arkitekter. Illustrasjon: BlakeHausmannsgate 21. Arkitekt: Hille Melbye Arkitekter. Illustrasjon: BlakeHausmannsgate 21. Arkitekt: Hille Melbye Arkitekter. Illustrasjon: Blake

J.I. Bygg totalrehabiliterer Hausmannsgate 21

Hathon Holding og J.I. Bygg AS har inngått en samspillskontrakt vedrørende totalrehabilitering av kontorbygget i Hausmannsgate 21 i Oslo.

Tiltaket gjelder samtlige syv etasjer i tillegg til underetasjen. Totalt er det snakk om rundt 11.500 kvadratmeter. Kontrakten har en verdi på 238 millioner kroner uten merverdiavgift.

Plan U vil bli avsatt til parkering, tekniske arealer og garderobeanlegg. Plan 1 vil inneholde resepsjon, konferansesenter, kantine, kafe og fellesarealer. Øvrige etasjer er avsatt til kontorarealer.

- Totalrehabiliteringen vil inkludere reetablering av de to øverste etasjene i eksisterende bygg, nye planløsninger, bytte av eksisterende tak og fasader, samt komplett nye tekniske anlegg, herunder økning av kapasitet på heiser gjennom etablering av nye og utskifting av eksisterende, skriver entreprenøren til Byggeindustrien. Prosjektet skal klassifisereres Breeam Excellent.

Det er Hille Melbye Arkitekter AS som har tegnet det nye bygget.

Planlagt byggestart er satt til mars 2021, og alt skal være ferdig i november 2022.