Isachsen skal bygge ny E6 Biri - Vingrom

Kontrakten for den forestående utbygginga av E6 Biri - Vingrom har gått til Isachsen Entreprenør AS.

I slutten av august starter de på den omtrent ett år lange byggeprosessen på strekningen.

- Etter at vi har kontrollregnet på Isachsens tilbud og gått grundig gjennom all dokumentasjonen de har levert, er det klart at det er de som har vunnet denne store jobben, sier byggeleder for E6 Biri - Vingrom, Arnt Nyborg i Statens vegvesen. - Vi gleder oss til endelig å gå i gang med byggeprosjektet, og ser fram til samarbeidet med Isachsen, sier han.

Isachsen Entreprenør AS leverte det laveste tilbudet i konkurransen om kontrakten. De var i konkurranse med Hæhre Entreprenør AS, Veidekke Entreprenør AS, NCC Construction AS og Anlegg Øst Entreprenør AS/Gjermundshaug Anlegg AS.

Kontrakten har en verdi på omkring 227 millioner kroner.

Statens vegvesen og Isachsen Entreprenør AS underskriver kontrakten etter klagefristen, som er 14.juli.

Samhandling

I etterkant av kontraktsignering, starter samhandlingsprosess med entreprenør og Statens vegvesen. Samhandlingen har som mål å sørge for at alle involverte skal få bli kjent, at man avklarer forventningene til samarbeid, jobber med rutiner og diskuterer viktige og utfordrende forhold i kontrakten.

Samhandlingen pågår fra 11. til 21.august.
Isachsen kan starte anleggsarbeidene 22.august med gang- og sykkelvegen på Biristrand,

Vingrom bru, bygginga av midtrekkverk og forbikjøringsstrekningen. Midtrekkverk og øvrige tiltak på E6 nord for Biristrand har oppstart etter at gang og sykkelvegen er fullført.

Fakta om utbygging av strekningen E6 Biri – Vingrom:

* På strekningen E6 Biri-Vingrom skal det etableres midtrekkverk og en forbikjøringsstrekning for å hindre de alvorlige trafikkulykkene. Med midtrekkverk på E6 blir det færre ulykker og sjeldnere behov for å bruke lokalvegen mellom Biri og Vingrom som omkjøringsveg. Den gjennomsnittlige trafikkmengden på lokalvegen kommer til å gå ned.

* På sikt skal hele den 36 kilometer lange strekningen mellom Biri i Gjøvik og Ensby i Øyer bygges ut til firefeltsveg. Forbikjøringsstrekningene som nå etableres i forbindelse med oppsetting av midtrekkverk, skal inngå i en framtidig firefeltsveg. Det aller meste av investeringen i byggetrinnet nå blir dermed "varig verdi". Overordnet planleggingen av fire felt er ferdig, men videre framdrift er uavklart siden en slik utbygging foreløpig ikke er prioritert i Nasjonaltransportplan.

* Strekningen er 18 kilometer lang.

* Lokalvegen på Biristrand (fv. 330) ligger parallelt med E6 og er omkjøringsveg for E6-trafikken. Her skal det bygges gang- og sykkelveg sør og nord for Biristrand skole, totalt ca. fire kilometer.

* Anleggsperiode: Aug 2014/desember 2015.