Inwido Norge endrer selskapsnavn til Lyssand-Frekhaug

Som en del av en ny strategi i Inwido AB skifter Inwido Norge nå navn til Lyssand-Frekhaug.

- Formålet med denne endringen er først og fremst å oppnå en større nærhet til markedet og styrke de lokale merkevarene våre, sier administrerende direktør Henry Krohnstad, administrerende direktør i Inwido Norge i en pressemelding

- Vi ser at digitalisering fører til endring av kunde- og forbrukeradferd, for å møte dette må vi komme tettere på kundene og tilpasse oss raskere. Vi får nå enda kortere beslutningsveier og lanserer også nye kommunikasjonsplatformer for alle merkevarene våre, legger han til.

Endringen innebærer at Inwido AB nå kun skal fungere som et morselskap og vil fortsette sin vekst gjennom oppkjøp av sterke merkevarer og lønnsomme selskaper.

Lyssand Frekhaug har røtter i Norge tilbake til 1938

Inwido Norway AS blir Lyssand-Frekhaug AS, mens Inwido Salg AS blir Lyssand-Frekhaug Salg AS

Organisasjonsnumre og adresser er som før.