– Skal man være en del av dagens prosjektmiljø, krever det at man deltar aktivt både i kunnskapsutvekslings- og forskningsprosesser, sier daglig leder Stein Mjøen i Prosjekt Norge.

Inviterer til prosjektkonferanse

Digitalisering står i sentrum når Prosjekt Norge arrangerer sin årlige prosjektkonferanse i Oslo 8. november.

Det overordnede tema for årets konferanse, som går av stabelen på UBC Ullevål stadion, er Digitalisering i og av prosjekter. Evolusjon eller revolusjon? Arrangøren Prosjekt Norge vil søke å få frem beste prosjektpraksiser i den digitale virkeligheten.

– Prosjektporteføljen øker i både volum, kompleksitet og antall. Det samme gjør kunnskapsutviklingen og utviklingen av erfaringer og ny kunnskap. Prosjekt 2017-konferansen er vår viktigste arena for erfaringsutveksling og formidling av ny kunnskap, sier daglig leder Stein Mjøen i Prosjekt Norge.

Statsbygg-direktør Harald Vaagaasar Nikolaisen er en av hovedtalerne på Prosjekt 2017. Arkivfoto

Blant hovedtalerne er Statsbyggs Harald V. Nikolaisen, Abelia-sjef Håkon Haugli, filosof Henrik Syse og Walter Qvam, leder Toppindustrisenteret.

– Henrik Syse vil med sitt filosofiske skråblikk se på den prosjektrettede virkeligheten vi kan forvente fremover. Deretter følger Håkon Haugli opp med en anmodning om å feste setebeltene fordi digitaliseringen endrer alt. Siden digitaliseringsbølgen velter inn over alt og alle, vil Harald V. Nikolaisen vise Statsbyggs nye prosjekt DIGI-bygg, som bør bli svært interessant for de fleste, sier Mjøen og legger til:

– La oss håpe at de digitale signalene får gode arbeidsvilkår fremover ved at de møter lett gjennomtrengelige vegger og skjulte kanaler. Dette krever god samhandling i en tidlig planleggingsfase, slik at prosjekteierne og prosjektlederne kan fange opp momenter som bidrar til besparelser i mange millionersklassen. Prosjektene har også en sluttfase, noe som bringer frem temaer som systematisk ferdigstillelse, som også blir en del av tidlig planleggingsfase.

Mjøen peker på at årets konferanse vil rette søkelyset på kritiske suksessfaktorer, beste praksis, kontraktsmodeller og smidig samhandling, samt systematisk og målrettet forbedringsarbeid basert på måleverktøyet 10-10.

Se hele programmet her.

– Skal man være en del av dagens prosjektmiljø, krever det at man deltar aktivt både i kunnskapsutvekslings- og forskningsprosesser. Aasmund Olavsson Vinjes utsagn «Kunnskap skal styra rike og land..» har vel aldri vært mer påtrengende nødvendig og dekkende enn i nåtidens prosjekthverdag. Derfor oppfordres alle prosjektaktører til å delta aktivt i kunnskapsutviklende aktiviteter, avslutter Mjøen.

Konferansen arrangeres i samarbeid mellom Prosjekt Norge, Bygg21, Difi, Norsk forening for prosjektledelse (NFP) og PMI Norway Chapter.