OPS-prosjektet E10 Hålogalandsvegen (E10/rv. 85 Tjeldsund–Gullesfjordbotn–Langvassbukt) Strekningen som skal bygges er markert i kartet med rød farge. Rød stiplet linjer markerer nye tunneler. Illustrasjon: Statens vegvesen.
OPS-prosjektet E10 Hålogalandsvegen (E10/rv. 85 Tjeldsund–Gullesfjordbotn–Langvassbukt) Strekningen som skal bygges er markert i kartet med rød farge. Rød stiplet linjer markerer nye tunneler. Illustrasjon: Statens vegvesen.

Inviterer til leverandørkonferanse på gigant-OPS

I samarbeid med de prekvalifiserte entreprenørene til OPS-prosjektet E10 Hålogalandsvegen arrangerer nå Betongklyngen og Kupa en konferanse for mulige leverandører til den nesten 15 milliarder kroner store utbyggingen.

Det skriver Kupa i en pressemelding denne uken.

I samarbeid med de to prekvalifiserte entreprenørkonsortiene Skanska Hålogalandsvegen og Nordland Forbinde arrangerer innovasjonsklyngen Betongklyngen CIC og rådgiverselskapet Kupa til leverandørseminar for E10 Hålogalandsvegen i Narvik 15. mars 2022.

OPS-prosjektet har, ifølge invitasjonen til konferansen, en kontraktsverdi på nesten 15 milliarder kroner, og byggherre Statens vegvesen har som mål å halvere mengden CO2 utslipp fra prosjektet, samt utvikle nye tiltak og løsninger for grønnere veibygging.

Konferansen legger opp til at kontraktørene Skanska Hålogalandsvegen og Nordland Forbinde får anledning til å presentere og ha dialog med underleverandørene i hver sin sesjon.

Det er i disse dager kontraktørene jobber med selve tilbudet og leverandørkartleggingen, heter det i invitasjonen.