OPS-prosjektet E10 Hålogalandsvegen (E10/rv. 85 Tjeldsund–Gullesfjordbotn–Langvassbukt). Strekningen som skal bygges er markert i kartet med rød farge.  Illustrasjon: Statens vegvesen.

OPS-prosjektet E10 Hålogalandsvegen (E10/rv. 85 Tjeldsund–Gullesfjordbotn–Langvassbukt). Strekningen som skal bygges er markert i kartet med rød farge.  Illustrasjon: Statens vegvesen.

Via Borealis trekker seg fra OPS-prosjektet E10 Hålogalandsvegen

Statens vegvesen melder at tilbydersammenslutningen Via Borealis ut fra egne vurderinger har trukket seg fra videre deltakelse i konkurransen om å få bygge og drifte OPS-prosjektet E10/rv. 85 Tjeldsund-Gullesfjordbotn-Langvassbukt.