Jon Karlsen inviterer inn til åpent møte 24. juni.

Inviterer til åpent møte om Digitalt Veikart 2.0

Nå skal arbeidsgruppe 4, med tema «Fremtidens muligheter i Byggenæringen» igangsettes, og næringens aktører inviteres til å bli med i arbeidet.

 – På grunn av koronakrisen måtte vi legge om arbeidsplanene ganske vesentlig for arbeidet med Digitalt Veikart 2.0. Prosjektet henvender seg spesielt til lederne i byggenæringen. Fra 12 mars fikk veldig mange mye annet enn Digitalt Veikart å tenke på, men nå er vi veldig godt i gang igjen med arbeidet i gruppe 1; De digitale rådene til de enkelte bransjene (som Thomas Oscar Andersen leder), gruppe 2; Nødvendige Felleskomponenter (som Jøns Sjøgren leder) og gruppe 3; Nødvendig bruk av bestillermakt (som Thor Olaf Askjer leder). Særlig i gruppen som arbeider med felleskomponentene, er det stort engasjement og mye veldig spennende som foregår, sier prosjektleder Jon Karlsen.

Nå ønsker han også å komme i gang med det siste arbeidet som skal gjelde fremtidige muligheter.

– Den nye teknologien som blant annet kunstig intelligens (AI), bruk av Algoritmer, Internett of Things, bruk av droner, roboter og moderne sensorteknologi forandrer hele samfunnet. Disse teknologiene åpner også store muligheter i byggenæringen.

Muligheter for helt nye forretningsmodeller og forenklinger vil vi også kunne få dersom vi får til at all nødvendig byggningsinformasjon flyter fritt, sømløst og maskinlesbart mellom aktørene i næringen. De som klarer å utnytte de nye teknologiene vil være vinnerne i fremtiden, utdyper Karlsen.

Hensikten med denne gruppen skal være å få belyst og få frem noen av de mulighetene man nå ser konturene av:

– Sentrale spørsmål blir hvilke nye løsninger og mer effektive forretningsmodeller ser vi muligheten av ved bruk av de nye digitale teknologiene, hvilke nye løsninger og mer effektiv forretningsmodeller kan vi få ved at all byggningsinformasjon blir åpen og maskinlesbar og hvilke økonomiske og miljømessige effekter kan vi se muligheten av? påpeker Karlsen.

Han sier målet er å få lederne i næringen til å se mulighetene og forhåpentligvis få dem til å ta mulighetene i bruk i egne virksomheter.

– Derfor inviterer vi til åpent oppstartsmøte på Teams for gruppe 4, Fremtidens muligheter på Teams 24. juni klokken 13 til 14. I oppstartsmøtet vil vi kort gjennomgå Digitalt Veikart 2.0 så langt, hva vi ønsker for gruppe 4 og diskutere hvorledes vi ønsker å arbeide videre, sier Karlsen, som håper så mange som mulig blir med.

Du kan melde din interesse for å delta her.