Internasjonal anerkjennelse til Telenor

Telenors bygg på Kokstad i Bergen ble tirsdag kveld kåret til verdens mest bærekraftige bygg i kåringen The Green Building Challenge på den internasjonale miljøkonferansen Sustainable Building 2002 i Oslo.

Prisen ble delt ut til deltakernes favorittprosjekt, og Telenors bygg på Kokstad fikk flest stemmer. I tillegg til at man skaper sunne og velfungerende bygg fremhever Telenors Markedsdirektør Terje Gilje at det er økonomisk fordelaktig å tenke miljø i bygg. - Jeg er utrolig overrasket, men glad for at Telenor får nettopp denne prisen, sier Terje Gilje. Jeg hadde selv en annen favoritt i fra USA, hvor man har arbeidet med grønne bygg over lengre tid, sier Gilje. Telenors nye kontorbygg på Kokstad ble tatt i bruk for et drøyt år siden, og helt i fra tidlig planleggingsfase har Telenor tenkt utradisjonelt med hensyn til å involvere alle aktørene i byggeprosessen. - Utfordringen har ligget i å få dem til å tenke nytt og brukerorientert i valg av tekniske løsninger og funksjoner. Pris har vært viktig, men ikke styrende, samt at partnerskap og teamarbeide har drevet fram det bygget som står der i dag. Det ser ut til, etter et års drift, at vi oppfyller vår ambisjon om at miljø i bygg er lønnsomt og at investeringen er redusert med 4% i forhold til hva som er normalt for denne type bygg. Sustainable Building 2002 i Oslo vil være en god drahjelp med hensyn til motivere oss til å fortsatt fokusere på aspektet bærekraftige bygg som er gode å jobbe i, sier Gilje. Kontorbygget på Kokstad har vært modell for utbyggingen av Telenors bygg på Fornebu som ble åpnet denne uken. Her har man videreutviklet konseptet og tatt erfaringene fra Kokstad inn i valg av løsninger for ute- og innemiljø. En av de mest fremtredende fordelene er at Telenor har redusert energibruken med 150 kWh per kvadratmeter årlig sammenlignet med tilsvarende næringsbygg. Dette representerer da betydelige besparelser på driftsbudsjettet for bedriften. Dette er den 7. prisen som dette bygget mottar, og i følge programleder Erik Hammer i ØkoBygg blir det nok ikke den siste: - Telenor har gått foran i å vise vei og tatt ord over i handling. Norsk byggenæring har store utfordringer i framtiden med hensyn til å møte nye krav til energieffektivitet, arealeffektivitet og redusert ressursbruk samt riktig innemiljø. Dersom man skal møte de internasjonale kravene til bærekraftig utvikling, må man starte i bygg-, anleggs- og eiendomsnæringen som utgjør 40% av all energibruken, storforbruker materialer og skaper store avfallsmengder hvert år. Dette kan best oppnås gjennom den type byggeprosess som Telenor gjennom sitt engasjement har vist er mulig. Spania ble tildelt prisen for best utført miljøvurderinger av bygg etter GBCs metodikk. Det norske ØkoBygg programmet står som arrangør av konferansen som har samlet over 1000 av de mest fremtredende internasjonale ekspertene innen bærekraftig utvikling fra 68 land innen BAE-næringen. Gjennom tre dager har fokus vært satt på bærekraftige bygg, hvilket innbærer både miljø, grønt bygg og helhetlig tankegang for materialbruk, tekniske løsninger, metode og kompetanse. Et annet viktig aspekt som har kommet frem både på konferansen og gjennom ØkoBygg programmet, er at miljøriktige løsninger er økonomisk gunstig for både utbyggere og brukere av næringsbygg og privatbygg.