Hans Møller Gasmanns vei 7. Ill. 3destate/Arkitekt: Arkitekt: Årstiderne Arkitekter

Insenti leder nytt byggeprosjekt for Aspelin Ramm

Aspelin Ramm har valgt Insenti til å være prosjektleder og gjennomføre byggingen av Bilia sitt 12.500 kvadratmeter store bygg i Hans Møller Gasmanns vei 7 på Vollebekk.

Prosjektet har fått rammetillatelse og byggestart er nå til sommeren, med mål om ferdigstillelse i fjerde kvartal 2023.

Prosjektet er godt i gang etter at Insenti har gjennomført forprosjektet for Aspelin Ramm, med blant annet planlegging av tomt og bygg, og inngåelse av leiekontrakt med Bilia.

– Vi har vært, og er engasjert i flere av Aspelin Ramm sine prosjekter. At de velger oss på nytt tolker jeg som et tegn på at de er fornøyd med våre leveranser. Prosjektet skal bygges med Insentimodellen, utviklet for gjennomføring av store prosjekter i byggherrestyrte delentrepriser. Dette er et svært spennende prosjekt som vi er stolte av å være med på, sier Bjørn Grepperud, administrerende direktør i Insenti i en pressemelding.

– God prosjektledelse er avgjørende i større prosjekter som dette. Videre velger vi en entreprisemodell som gir oss fleksibilitet, forutsigbarhet og kontroll for å sikre at vi raskest og best mulig kommer i mål, sier Gunnar Bøyum, administrerende direktør i Aspelin Ramm.

Det nye Bilia-bygget er plassert på nordsiden av Østre Aker vei. Bygget blir på fem etasjer, hvor kun to av etasjene vil være synlig over terrenget. Fasaden skal preges av glass, og inn kommer Bilia med salgsavdeling, verksted, vaskehall og kontorer.

- Eksisterende grøntarealer bevares og det legges til rette for nye grøntarealer og naturmangfold som et miljøtiltak i tråd med BREEAM-sertifiseringen. Tette deler og volumer av fasadene vil bestå av klimavegger med bindingsverk i tre og mineralull i hulrom. Bygningsmaterialet mot terreng og grunn vil være betong, hvor det i størst mulig grad brukes lavkarbonbetong grunnet miljøpåvirkning og krav i BREEAM-klassifiseringen, heter det i meldingen.