LO-leder Peggy Hessen Følsvik og NHOs administrerende direktør Ole Erik Almlid med kravoverlevering idet årets tariffoppgjør starter. Foto: Berit Roald / NTB

Innspurten i lønnsoppgjøret er i gang

NHO, LO og YS har formelt overlevert sine krav til årets lønnsoppgjør. Fristen om å bli enige utløper midnatt natt til lørdag.

Årets tariffoppgjør er et såkalt mellomoppgjør, der det bare forhandles om lønn.

Det er allerede kjent at partene står langt fra hverandre i år. NHO går til forhandlingsbordet med krav om at rammen for årets lønnsoppgjør ikke overstiger 2,2 prosent, som er anslått lønnsvekst hos Norges handelspartnere.

Ettersom den anslåtte prisstigningen er på 2,8 prosent, tar NHO i realiteten til orde for en reallønnsnedgang.

LOs hovedkrav er at kjøpekraften opprettholdes.

Flere industribedrifter har allerede varslet at de vil gå til streik dersom deres krav ikke innfris.

Forhandlingene omfatter 581 tariffavtaler, samt drøyt 370 YS-avtaler og 32 bedriftsinterne avtaler.

Kravoverleveringen skulle egentlig ha skjedd 15. mars, men måtte utsettes fordi LO-leder Hans-Christian Gabrielsen døde uventet.