Illustrasjon: Bane NOR

Illustrasjon: Bane NOR

Innspill til NTP: Dette sier Nye Veier om Ringeriksporteføljen

I Nye Veiers innspill til prioriteringer for Nasjonal Transportplan 2025 – 2036, utelukker ikke selskapet muligheten for å bygge deler av E16 uavhengig av resten av vei- og baneprosjektet.

Ringeriksporteføljen omfatter 40 kilometer jernbane fra Sandvika til Hønefoss, og 24 kilometer motorvei fra Skaret til Hønefoss. Porteføljen er planlagt som et fellesprosjekt mellom vei og bane, hvor cirka ni kilometer går i felles trasé.

Selv om det er store fordeler med en felles tilnærming på hele prosjektet utelukker ikke dette at deler av E16 kan bygges uavhengig av banen, også tidsmessig, skriver Nye Veier i en pressemelding.

Ifølge Nye Veier gjelder dette spesielt E16-strekningen mellom Skaret
og Høgkastet som går i adskilt trasé og er plan- og gjennomføringsmessig uavhengig av banen.

Etter at Nye Veier overtok fellesprosjektet, er det ifølge selskapet identifisert omfangsreduksjoner for 7,7 milliarder kroner innenfor regulert område.

Store ekstraordinære prisøkninger på injeksjon i den 23 kilometer lange jernbanetunnelen og noe på de lange broene har spist opp deler av besparel­sene, opplyser Nye Veier. I Nye Veiers innspill til ny NTP kommer det frem at den ekstraordinære prisøkningen utgjør cirka 2,3 milliarder kroner.

Da Nye Veier tok over Fellesprosjektet E16 og Ringeriksbanen (FRE16) var total felles investering beregnet til 56,6 milliarder kroner (2023-kroner inkl. mva. for vei, ekskl. mva. for bane).

Nye Veiers prognose for den totale investeringen for Ringeriksporteføljen er per mars 2023 beregnet til 51,2 milliarder kroner. Med andre ord et redusert kostandsomfang på 5,4 milliarder kroner.

Av den totale investeringssummen utgjør E16 Skaret–Hønefoss en investering på 13,3 milliarder (2023-kroner inkl. mva.) og Ringeriksbanen Jong–Hønefoss 37,9 milliarder (2023-kroner ekskl. mva.).

Nye Veier skriver i pressemeldingen at hele strekningen E16 Skaret–Hønefoss planlegges med full utbygging av firefelts motorvei med has­tighet 110 km/t.  40 kilometer nytt dobbeltspor mellom Sandvika og Hønefoss er dimensjonert for 200 km/t.

I innspillet til ny NTP beskrives Ringeriksporteføljen som et særskilt tiltak i Nye Veiers portefølje. Både fordi den inneholder både bane og vei som sammen gir et sammensatt utfordringsbilde og tiltaksomfang, og fordi Ringeriksporteføljen forutsetter egen finansiering uten bindinger til Nye Veiers øvrige finansiering.