Innovativt på fransk kjempemesse

I november går byggevaremessen Batimat av stabelen sammen med Interclima+Elec og Ideo Bain, som respektivt tar for seg energieffektivitet i bygninger og baderom. Innovasjon er det store trekkplasteret.

96 prosent av utstillerne, og hele 99 prosent av de besøkende, på kjempemessen Batimat/Interclima+Elec/Ideo Bain i Frankrike oppgir messens mange innovasjoner som den viktigste grunnen til at de deltar.

– Byggebransjen er inne i en radikal omstilling, og nye, innovative løsninger er sterkt etterspurt. Enten det dreier seg om lavenergi bygg, aktiv energistyring eller tilpassede baderom, står innovasjon i sentrum for alle strategiske utfordringer som inngår i utstillingene, heter det i en pressemelding om den kommende messen.

Batimat/Interclima+Elec/Ideo Bain går av stabelen i uke 45, i begynnelsen av november.

Innovasjonsprisene, som ble innført på Batimat allerede i 1981, har ifølge pressemeldingen, høy anseelse i fagmiljøene. I tre prisutdelinger skal tekniske innovasjoner innenfor de fagsektorene de tre utstillingene representerer, belønnes. 211 innovasjoner ble påmeldt til Batimats Innovation Awards i 2011. 56 ble nominert, og 27 ble tildelt pris. I år blir det delt ut 34 priser.