Henning Lauridsen i NBBL. Foto: Nadia Frantsen

- Innovasjon og konkurranse kan være løsningen på en tryggere bolighandel

Istedenfor å begynne med og si at vi trenger en forskrift, men ikke vet innholdet, foreslår NBBL at man først utvikler godt innhold for så å lage en forskrift tilpasset dette. 

- Det er kort fortalt det NBBL presenterte på innspillsmøte i Kommunal- og moderniseringsdepartementet om «En tryggere bolighandel», skriver NBBL på sine nettsider.

- Regjeringens ønske om en tryggere bolighandel kan gjøres raskt og effektivt, ved å stimulere markedsaktørene til å samarbeide og konkurrere. Forskrift om tilstandsrapport kan komme senere, og baseres på det beste markedet kan levere. Verktøyet for en slik konkurranse finnes allerede. Det heter «innovative anskaffelser», et program som Kommunal- og moderniseringsdepartementet er partner i, og som har gitt gode resultater på en rekke områder, sier Henning Lauridsen, direktør interessepolitikk og jus i NBBL.

Bakgrunn for saken er departementets forslag om å styre markedet gjennom en forskrift i avhendingsloven for å sikre en tryggere bolighandel. Der skal det stilles krav til tilstandsrapport, og krav til de som skal lage tilstandsrapportene.

- Forskrift kan dempe kreativiteten og gi dårligere løsninger
- Forskrift er den tradisjonelle vei å gå. Men det vil ta lang tid for markedet å rette seg etter en ny forskrift. Kan det hende at markedet trenger noe annet enn statlige forskrifter for å finne de beste løsningene? spør NBBL.

- Mye tyder på at markedsaktørene sitter med alle forutsetningene for å skape løsninger for tryggere bolighandel, men at de trenger hjelp til å utvikle sine produkter og tjenester. Staten kan etablere en arena hvor dette skjer. NBBL mener løsningen ligger i programmet «Innovative anskaffelser». Det kan rigges en konkurranse om beste løsning som oppfyller målene om trygg bolighandel og mindre konflikt, til lavest mulig kostnad. Varslet regelstyring fra departementet vil i verste fall lamme markedet og skape dyre løsninger. Og hvorfor skal markedet utvikle noe som staten er i gang med å definere? Da er det like godt å vente på staten - se hva som kommer, sier Lauridsen.

- Vi ønsker alle en trygg bolighandel

Han peker på at både selger og kjøper vil være tjent med god informasjon om boligens tilstand og et lavt konfliktnivå. 

- Ved bolighandel er det betalingsvillighet for slik trygghet. Og det tilbys allerede en rekke produkter innenfor tilstandsvurdering og forsikring. Derfor er det et dilemma at mange bolighandler i dag gjennomføres med sviktende informasjon, noe som igjen skaper unødig konflikt. Innovasjon og konkurranse er en sterk drivkraft for å skape gode løsninger også her, slik det er på mange andre områder. Markedsaktørene må få muligheten til å tenke nytt og sammen før en eventuell forskrift utarbeides. Forskrift må baseres på det beste og rimeligste markedet kan levere, avslutter, Henning Lauridsen i Norske Boligbyggelags Landsforbund (NBBL).